ปฏิทินการใช้ TEM 
ปฏิทินการใช้ LM, DIC และ Fluorescence
แผนที่ตั้ง
ระเบียบการให้บริการ
อัตราค่าบริการ
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกล้องจุลทรรศน์
รศ.ดร.ธนิดา ตระกูลสุจริตโชค
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ชื่อ-สกุล : นางจันทนี บุญมามีพูล (นุ่น)
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ติดต่อ : อาคารวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ห้อง MS-104) โทร. 038-394480
ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ
ชื่อ-สกุล : น.ส.พรพรรณ สีลาผอง (เชอรี่)
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ติดต่อ : อาคารวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ห้อง MS-104) โทร. 038-394480
ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ
   
BetFair F.BetRoll UK Bookies
Top United Kingdom Bookmakers http://betroll.co.uk/