ปฏิทินการใช้ TEM 
ปฏิทินการใช้ LM, DIC และ Fluorescence
แผนที่ตั้ง
ระเบียบการให้บริการ
อัตราค่าบริการ
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกล้องจุลทรรศน์
กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสงพร้อมชุดถ่ายภาพ (LM/ DIC/ Fluorescence)
กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสงเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาตัวอย่างที่ผ่านการ เตรียมและย้อมสี รวมถึงสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก พร้อมชุดถ่ายภาพด้วยระบบดิจิตอล (Olympus) ประกอบด้วย light microscope, DIC และกล้องฟลูออเรสเซนต์
BetFair F.BetRoll UK Bookies
Top United Kingdom Bookmakers http://betroll.co.uk/