ปฏิทินการใช้ TEM 
ปฏิทินการใช้ LM, DIC และ Fluorescence
แผนที่ตั้ง
ระเบียบการให้บริการ
อัตราค่าบริการ
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกล้องจุลทรรศน์
เครื่องเคลือบตัวอย่าง (Sample Coater)
ใช้สำหรับตัวอย่างที่ต้องการศึกษาด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด โดยมีวิธีการเคลือบตัวอย่าง 2 วิธี คือ การเคลือบตัวอย่างด้วยผงโลหะ (Sputter Coater) เช่น ทอง เหมาะสำหรับตัวอย่างทางชีววิทยา และการเคลือบตัวอย่าง ด้วยผงถ่าน (Carbon Coating) เช่น เส้นใยถ่าน (Carbon fibre) เหมาะสำหรับ เคลือบตัวอย่าง ทางอิเล็กทรอนิก งานผิวละเอียด หรือตัวอย่างที่ต้องการวิเคราะห์ ด้วย EDS ทางศูนย์เปิดให้บริการเครื่องเคลือบตัวอย่างด้วยทอง และคาร์บอนด้วย เครื่อง ion sputter coater ของ Polaron Range รุ่น SC 7620
BetFair F.BetRoll UK Bookies
Top United Kingdom Bookmakers http://betroll.co.uk/