ปฏิทินการใช้ TEM 
ปฏิทินการใช้ LM, DIC และ Fluorescence
แผนที่ตั้ง
ระเบียบการให้บริการ
อัตราค่าบริการ
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกล้องจุลทรรศน์
กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน (Transmission electron microscope)
Flowchat การให้บริการแบบออนไลน์: สำหรับบุคลากรภายในและบุคคลภายนอก  |  สำหรับนิสิตคณะวิทยาศาสตร์

เป็นเครื่องมือที่อาศัยลำแสงอิเล็กตรอนส่องผ่าน ตัวอย่าง ที่ผ่านการตรียมตัวอย่างและตัดให้มีลักษณะบางเป็นพิเศษ ซึ่งมีกำลังขยายสูงมากถึง 620,000 เท่า และใช้ศึกษาโครงสร้างหรือองค์ประกอบของเชลล์ต่างๆ และตัวอย่างทางวัสดุศาสตร์ ทางศูนย์ เปิดให้บริการกล้องจุลทรรศน์ อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน ยี่ห้อ Philips รุ่น TECNAI 20

 

+ หลักการทำงาน

 

 

BetFair F.BetRoll UK Bookies
Top United Kingdom Bookmakers http://betroll.co.uk/