Thai Chinese (Simplified) English
   
ภาควิชาจุลชีววิทยาโดยคณาจารย์ และนิสิต ร่วมกันดำเนินโครงการสานสัมพันธ์จุลชีววิทยา ประจำปี 2562 ณ อาคารวิทยาศาสตร์ชีวภาพ กิจกรรมมีการทำบุญถวายภัตตาหารเพจแด่พระภิกษุสงฆ์ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ภาควิชา มอบทุนการศึกษาให้กับนิสิตที่ขาดแคลนทุนทรัยพ์ และรับฟังประสบการณ์การทำงาน พร้อมทั้งข้อเสนอแนะดีๆ จากศิษย์เก่าจุลชีววิทยา