ดร.อโนชา  สุขสมบูรณ์
หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร 

 

ช่องทางการฝากข่าวประชาสัมพันธ์/การประกาศรับสมัครงาน   
.................

สำหรับหน่วยงาน/บริษัทฯ ที่มีความประสงค์จะให้ภาควิชาฯ ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร /ประกาศรับสมัครงาน
ให้กับนิสิตภาควิชาฯ และศิษย์เก่า ได้รับทราบข้อมูล

สามารถส่งรายละเอียดได้ที่  
E-mail :
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   หรือ หมายเลขโทรศัพท์ 038-102222 ต่อ 3138 (ห้องสำนักงานภาควิชาฯ)


ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
เลขที่ 169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
โทรศัพท์ : 038-102222 ต่อ 3138 (ห้องสำนักงานภาควิชา)
.......................
​Department of Food Science, Faculty of Science, Burapha University
169 Long Hard Bangsaen Road, Tambon Saensuk, Muang, Chonburi, 20131 Thailand