Podcasts |บอกเล่าประสบการณ์ตรงจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง

Xenobiotica 2020

Xenobiotica 2020

Congratulations to Asst. Prof. Songklod Sarapusit...

ChemBiochem​ 2020

ChemBiochem​ 2020

ภาควิชาชีวเคมี​ ขอแสดงความยินดีกับ​ ผศ.ดร.สมชาติ​...

Burapha Science Journal 2020

Burapha Science Jour...

Congratulations TO Asst. Prof. Pitak Sootanan Pita...

Materials Letters 2020

Materials Letters 20...

ภาควิชาชีวเคมีขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร. อนุตตรา อุ...

RNA Journal 2019

RNA Journal 2019

ภาควิชาชีวเคมีขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร. สมชาติ แม่...

Medicinal Plants - Use in Prevention and Treatment of Diseases

Medicinal Plants - U...

Congratulations to Assoc. Prof. Dr. Klaokwan Sriso...

Journal of Biological Chemistry

Journal of Biologica...

ภาควิชาชีวเคมีขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร. สมชาติ แม...

Journal of Biological Chemistry

Journal of Biologica...

Congratulations to Asst. Prof. Somchart Maenpuen @...

Toxicology and Applied Pharmacology

Toxicology and Appli...

Congratulations to our BC faculty members Assoc....

Agriculture and Natural Resources

Agriculture and Natu...

Congratulations to Dr. Waeowalee Choksawangkarn an...

Chemosphere

Chemosphere

Congratulations to Assoc. Prof. Jittima Charoenpa...

Burapha Science Journal

Burapha Science Jour...

Congratulations to Assist. Prof. Pitak Sootanan an...

 


ก้าวล้ำทันสมัยวิชาการ | การสัมมนา อบรมและงานประชุมวิชาการ 

 
การประชุมวิชาการ วิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 12

ภาควิชาชีวเคมีขอแสดงความยินดีกับนิสิตของภาควิชาทั้งสองคนคือ นางสาวโชติกา ยอดฉุน และ นายเกรียงศักดิ์ เอนกพงษ์ ที่ได้รับรางวัลดีเด่นเหรียญทองแดง จากการนำเสนอผลงานประเภท Poster Presentation ในการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 12 จากผลงานชื่อ "ฐานข้อมูลองค์ประกอบและสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพในทุเรียน" และ "ฐานข้อมูลสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพของปุ๋ยน้ำจากการหมักแบบไร้ออกซิเจนที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช" ตามลำดับ โดยมี ผศ.ดร.พิทักษ์ สูตรอนันต์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
s58F9e.png

ศิษย์เก่าร่วมทีมวิจัยค้นคว้าวัคซีนโควิด-19

ภาควิชาชีวเคมีขอแสดงความยินดี กับกานต์ กิตติพันธ์ ธาระเขต ศิษย์เก่าของภาควิชาชีวเคมีที่เข้าไปมีส่วนร่วมและเป็นหนึ่งในทีมวิจัยในการค้นคว้าวิจัยวัคซีน COVID-19 ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมีผลงานตีพิมพ์ออกมาดังที่เห็นในภาพ
 s56esg.png

การประชุมวิชาการ วิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 11

นางสาวศิรินทิพย์ เพชรโรจน์ และนางสาวภานุชนารถ นนท์เทศา นิสิตระดับป.โท เข้าร่วมและนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ วิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 11 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ระหว่างวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2562


1CPNbV.png

The Pure and Applied Chemistry International Conference 2019 - PACCON 2019

เข้าร่วมนำเสนอผลงานประเภทโปสเตอร์หัวข้อการนำเสนอ Inhibition of Human Monoamine Oxidase (MAO) Enzymes by Some Thai Medicinal Plant Extracts ในงานประชุมนานาชาติ The Pure and Applied Chemistry International Conference 2019 - PACCON 2019 February 7-8, 2019 | Bangkok, Thailand Bangkok International Trade & Exhibition Centre (BITEC) โดยนางสาวโสภา นิลเทศ นิสิตระดับปริญญาโท สาขาวิชาชีวเคมี

T5P2m1.jpg

The First ASNP International Symposium on Curcuma

การเข้าร่วมนำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ "The First ASNP International Symposium on Curcuma at Khum Phucome Hotel, Chiangmai on January 7-8, 2019." โดยนิสิตระดับปริญญาโท ภาควิชาชีวเคมี 9pKGSS.jpg

NATRO 7, The 7th International Conference on Natural Products

การเข้าร่วมนำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ "NATRO 7, The 7th International Conference on Natural Products" โดยนิสิตระดับปริญญาโท ภาควิชาชีวเคมี เมื่อวันที่ 18 ถึง 20 ตุลาคม 2561 ณ ประเทศเกาหลีใต้

3T41fD.jpg

The 6th International Conference on Biochemistry and Molecular Biology


การเข้าร่วมนำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ "The 6th International Conference on Biochemistry and Molecular Biology" โดยนิสิตระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ภาควิชาชีวเคมี เมื่อวันที่ 20 ถึง 22 มิถุนายน 2561 ณ จังหวัดระยอง


BMVFia.jpg

สัมมนาพิเศษแก่นิสิตระดับปริญญาตรี และปริญญาโทของหลักสูตรชีวเคมี ในหัวข้อ " ข้าวกึ่งสำเร็จรูปลดค่าดัชนีไกลซีมิค"

ภาควิชาชีวเคมี ขอขอบคุณวิทยากรพิเศษ ดร. อโนชา สุขสมบูรณ์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นอย่างสูงที่ได้ให้เกียรติมาสัมมนาพิเศษแก่นิสิตระดับปริญญาตรี และปริญญาโทของหลักสูตรชีวเคมี ในหัวข้อ
" ข้าวกึ่งสำเร็จรูปลดค่าดัชนีไกลซีมิค (Reduced-Glycemic Index Instant Rice) "
และผลงานวิจัยนี้ได้ถูกนำไปพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบเพื่อการพาณิชย์ Join us to say THANK YOU to Dr. Anocha Suksomboon KruYee Anocha Suksomboon, our guest speaker from the Department of Food Science, Faculty of Science, Burapha University, for her excellent talk in a special seminar held on February (Tuesday) 6th, 2018, entitled
" Reduced-Glycemic Index Instant Rice "
This research work has been being developed as a commercial prototype.

บรรยายโดย ดร.สมชาติ แม่นปืน

การบรรยายพิเศษในหัวข้อ "Paper-Based Devices for Food Analysis"

ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอขอบคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุภาพร สมีน้อย อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ให้เกียรติเป็นวิทยากรพิเศษมาบรรยายในวิชาสัมมนาให้แก่นิสิตภาควิชาชีวเคมีทั้งระดับปริญญาตรี และโท ในหัวข้อ 
"Paper-Based Devices for Food Analysis"
โดยผลงานวิจัยนวัตกรรมอุปกรณ์ตรวจวัดด้านอาหารและการแพทย์ ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุภาพร สมีน้อย ได้ถูกคัดเลือกให้ขึ้นปกปฏิทินของคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2561
ทุกท่านสามารถติดตามอ่านผลงานวิจัยของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุภาพร สมีน้อย และทีมงาน ได้ตามลิ้งด้านล่างครับ
บรรยายโดย ดร.สมชาติ แม่นปืน

การบรรยายพิเศษในหัวข้อ "Research on Biochemistry of Cosmeceutical and Healthcare Products from Industrial Wastes"

ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอขอบคุณ ดร.เศกสิทธิ์ ชำนาญศิลป์ อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่ให้เกียรติเป็นวิทยากรพิเศษมาบรรยายในวิชาสัมมนาให้แก่นิสิตภาควิชาชีวเคมีทั้งระดับปริญญาตรี และโท ในหัวข้อ
"Research on Biochemistry of Cosmeceutical and Healthcare Products from Industrial Wastes"
บรรยายโดย ดร. สมชาติ แม่นปืน

การบรรรยายพิเศษในหัวข้อ Computational studies on biological systems

ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอขอบคุณ ผศ.ดร. ธัญญดา รุ่งโรจน์มงคล จากภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นอย่างยิ่ง ที่สละเวลาอันมีค่ามาเป็นวิทยากรรับเชิญบรรยาย ในหัวข้อเรื่อง

Computational studies on biological systems

ให้แก่คณาจารย์ และนิสิตระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 ในวิชาสัมมนาชีวเคมี 2 และนิสิตระดับปริญญาโทชั้นปีที่ 1ในวิชาสัมมนา 2 ขอขอบคุณอีกครั้งครับ


บรรยายโดยดร.สมชาติ แม่นปืน

Conference : IFFA 2018 ,Innovation of Functional Foods in Asia

ภาพบรรยากาศการเข้าร่วมงานประชุมวิชาการนิสิต ป.โท ชีวเคมี
ในงานประชุมวิชาการ IFFA 2018
ที่มหาวิทยาลัยพะเยา ระหว่างวันที่ 22-24 มกราคม 2018

Conference : 26th FAOBMB Conference with ConBio2017, Kobe, Japan


ภาพบรรยากาศการเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยของนิสิต ป. โท ชีวเคมี และวิศวกรรมชีวภาพ
ในงานประชุมวิชาการ FAOBMB และ CONBIO 2017
ที่เมืองโกเบ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 6-9 ธันวาคม 2017

Conference : Cancer Precision Medicine Academic ConferenceTwo of our graduate students attended the Cancer Precision Medicine meeting (the system biology day). It was such an informative and eye-opening meeting. Thanks to all organizing committees for this opportunity. #CUSB #RUN