เครื่องมือของภาควิชาสำหรับการเรียนการสอนและงานวิจัย

GC-FID

Contact Angle

UV-Vis Spectrophometer

FTIR

HPLC-VWD

HPLC-DAD

AAS