ทุนส่งเสริมการศึกษา ระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

หน่วยงานที่ให้ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ระดับที่เปิดรับสมัคร -
จำนวนทุน 30
จำนวนเงินต่อทุนการศึกษา 5,000 บาท
หมดเขตรับสมัคร 19 มกราคม 2561