โครงการประกวดสุนทรภจน์ภาษาจีนฯ

 เผยแพร่เมื่อ 15 มี.ค. 62 เวลา 09:41 น.  1ธนาชัย จันทรศร  278

ด้วย ฝ่ายการศึกษา สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทย ร่วมกับ สำนังานส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีน นานาชาติ (Office of Chinese Language Council International: Hanban) ประจำประเทศไทย จัดโครงการประกวดสุนทรพจน์และความรู้ภาษาจีนระดับอุดมศึกษาเป็นประจำทุกปี เพื่อคัดเลือกนักศึกษาไทยเดินทางไปประกวดสุนทรพจน์ระดับนานาชาติ  ณ มณฑลหูหนาน  สาธารณรัฐประชาชนจีน ในเดือนกรกฎาคมของทุกปี โดยปีนี้มีกำหนดจัดการประกวดรอบคัดเลือกในวันที่ 28 มีนาคม 2562 ณ สถาบันอุดมศึกษาและสถานขงจื้อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยบูรพา สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยสงขลนครินทร์ หมดเขตรับสมัครวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1B-K893k3krhevIhMOVsFQdGOIL3u1JQF