ขอเชิญนิสิตชั้นปีที่ 3 และ 4เข้าร่วมกิจกรรม Workshop

 เผยแพร่เมื่อ 21 ม.ค. 62 เวลา 11:58 น.  1ธนาชัย จันทรศร  479

ในวันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม 2562 เวลา 13.00 - 15.30 น ณ ห้องสัมมนา 211 อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต กองกิจการนิสิต สนใจสำรองที่นั่งได้ที่ https://goo.gl/forms/3PUFZ5S622rcytWM2 ภายในวันจันทร์ที่ 28 มกราคม 2562 นี้


ไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง