ขอเชิญสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)

 เผยแพร่เมื่อ 21 ม.ค. 62 เวลา 11:33 น.  1ธนาชัย จันทรศร  300

ด้วย มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับ เทศบาลเมือง แสนสุข จังหวัดชลบุรี ได้เปิดรับสมัคร อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)  สามารถดาวน์โหลดใบสมัครและส่งใบสมัครได้ที่ งานกิจกรรมและพัฒนานิสิต กองกิจการนสิต ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562


ไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง