รับสมัครทุนศึกษาต่อ ณ ประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย

 เผยแพร่เมื่อ 10 ม.ค. 62 เวลา 14:15 น.  1ธนาชัย จันทรศร  325

ด้วย สำนักงาน ก.พ. ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาไปศึกษาวิชา ณ สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสโกลโกโว (Skolkovo Institiue of Science and Technology: Skoltech) สหพันธรัฐรัสเซีย ประจำปีการศึกษา 2562 (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) จำนวน 3 ทุน ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 


ไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง