ขอเชิญเข้าร่วมงานแนะแนวหลักสูตร CGI Open House 2019

 เผยแพร่เมื่อ 3 ม.ค. 62 เวลา 04:02 น.  1ธนาชัย จันทรศร  467

ขอเชิญนิสิตและผู้ที่สนใจ เข้าร่วมงานแนะนำหลักสูตร CGI Open House 2019 ในวันเสาร์ที่ 19 มกราคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคารสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 


ไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง