การรับสมัครเพื่อคัดเลือกเข้ารับทุนส่งเสริมการศึกษานิสิต ระดับปริญญาตรี (ครั้งที่ 1) ประจำปีการศึกษา 2561

 เผยแพร่เมื่อ 17 ส.ค. 61 เวลา 12:27 น.  1ธนาชัย จันทรศร  326

สมัครได้ที่ เว็บไซต์ กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา http://affairs.buu.ac.th/


ไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง