การประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18 (พ.ศ. 2561)

 เผยแพร่เมื่อ 23 มี.ค. 61 เวลา 15:44 น.  1ธนาชัย จันทรศร  550

มี 2 ประเภทได้แก่

  1. สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  2. ด้านนวัตกรรมกกิจกรรมทางกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ

สนใจดาวน์โหลดใบสมัครและส่งใบสมัครได้ตามรายละเอียดในเอกสารประชาสัมพันธ์