รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับทุนการศึกษาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน (มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง)

 เผยแพร่เมื่อ 16 มี.ค. 61 เวลา 13:40 น.  1ธนาชัย จันทรศร  337

สำนักงาน ก.พ. ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้ดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง (Xi'an Jiaotong University) ประจำปีการศึกษา 2561 (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) จำนวน 3 ทุน รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 22 มีนาคม 2561 สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.ocsc.go.th 


ไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง