รับสมัครนิสิตช่วยงานไตรกีฬาบางแสน

 เผยแพร่เมื่อ 20 ก.พ. 61 เวลา 14:34 น.  1ธนาชัย จันทรศร  275

วันที่ 23-24 ก.พ. 61 (08.00-20.00 น.)
ฝ่ายลงทะเบียน (60 คน)

2. วันที่ 24-25 ก.พ. 61 (03.00-11.00 น.)
ฝ่ายประจำจุด น้ำ เส้นชัย (250 คน)

3. วันที่ 23 24 25 ก.พ. 61
(10.00-22.00 น.)
ฝ่าย Transition Bike (30 คน)

**สิ่งที่นิสิตจะได้รับ**
1. เสื้อโครงการไตรกีฬาบางแสน
2. อาหารตามมื้อที่ปฏิบัติงาน
3. ค่าตอบแทน 300 บาท

**สมัครได้ที่ น.ส.ชนาภา มหายศนันท์ (พี่ส้ม) เจ้าหน้าที่ศูนย์วิสาหกิจกีฬา ชั้น 2 สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา**