เปิดห้องพักรับบุคคลภายนอกเข้าพักอาศัยในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559

 เผยแพร่เมื่อ 19 ก.พ. 61 เวลา 09:17 น.  1ธนาชัย จันทรศร  513

ด้วย งานโครงการหอพักเทา-ทอง ได้เปิดห้องพักรับบุคคลภายนอกเข้าพักอาศัยในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 1 - 8 พฤษภาคม 2561 จำนวน 8 คืน โดยให้บุคคลภายนอกทำการจองที่พักได้ทาง Email : dormitorybuu@hotmail.com ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 มีนาคม 2561


ไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง