โครงการอบรมเพื่อการพัฒนาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเส้นทางสายไหม

 เผยแพร่เมื่อ 21 ส.ค. 63 เวลา 15:52 น.    61

ด้วย The International Knowledge Centre for Engineering Sciences and Technology (IKCEST) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง (Xi’an Jiaotong University) จัดโครงการอบรมเพื่อการพัฒนาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเส้นทางสายไหม  ภายใต้หัวข้อการอบรม ๕ หัวข้อ ได้แก่ วิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร์ยอดนิยม ชีวโมเลกุล มนุษยศาสตร์ทางการแพทย์ และวงจรไฟฟ้าแบบกระชับ โดยจัดอบรมผ่านวิดีโอออนไลน์ ที่เว็บไซต์ http://asean.open.com.cn/Index.aspx  และมีการสอบจบการศึกษาแบบออนไลน์ โดยผู้ที่เข้าร่วมอบรมจะได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วม สำหรับนิสิตที่สนใจเข้าร่วมสามารถลงทะเบียนแจ้งความจำนงได้ที่  https://1th.me/GqPfe