ประกาศรายชื่อนิสิตที่มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์คัดเลือกเพื่อเข้ารับทุนส่งเสริมการศึกษา

 เผยแพร่เมื่อ 10 มี.ค. 63 เวลา 08:56 น.  1ธนาชัย จันทรศร  419

ขอให้นิสิตที่มีรายชื่อต่อไปนีิ้ ไปรายงานตัวและเข้ารับการสัมภาษณ์ในวันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2563  ตั้งแต่เวลา 13.30 - 16.30 น. ณ ห้องสัมมนา 211 อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต กองกิจการนิสิต


ไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง