โครงการ "คนยุคใหม่ ใส่ใจเรื่องเงิน รุ่นที่ 2"

 เผยแพร่เมื่อ 18 ก.พ. 63 เวลา 15:30 น.  1ธนาชัย จันทรศร  504

ขอเชิญนิสิตทุนการศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์และนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ที่สนใจ เข้าร่วมโครงการ "คนยุคใหม่ ใส่ใจเรื่องเงิน รุ่นที่ 2" ในวันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องสัมมนากองกิจการนิสิต (ห้อง 211) อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา

 

ลงทะเบียนที่นี่

 

 

 


ไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง