สมาคมนิสิตเก่าคณะวิทยาศาสตร์ มอบเงินบริจาคให้คณะวิทยาศาสตร์

 เผยแพร่เมื่อ 8 ม.ค. 61 เวลา 00:29 น.  1ธนาชัย จันทรศร  482

สมาคมนิสิตเก่าคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดงานทรายคืนถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2561 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา โดยกิจกรรมประกอบไปด้วย กิจกรรมวอร์คแรลลี เส้นทาง คณะเทคโนโลยีการเกษตร - โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล - อาคารรับรอง ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์กองทัพยไทย  การแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ ระหว่างศิษย์เก่ากับนิสิตปัจจุบัน และงานเลี้ยงทรายคืนถิ่น โดยได้รับความสนใจจากศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

และในงานเลี้ยงทรายคืนถิ่น ทางสมาคมนิสิตเก่าคณะวิทยาศาสตร์ โดยคุณวิชัย  ลอยสรวงสิน นายกสมาคมนิสิตเก่าคณะวิทยาศาสตร์ คนปัจจุบัน ได้มอบเงินบริจาคให้แก่คณะวิทยาศาสตร์ เป็นจำนวนเงิน 101,000 บาท เพื่อใช้ในการจัดซื้อชุดโต๊ะเก้าอี้ สำหรับนิสิต เพื่อใช้เป็นสถานที่ในการอ่านหนังสือและพักผ่อน บริเวณลานกิจกรรมหลังอาคารสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ โดยมี ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.เอกรัฐ  ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นผู้รับมอบเงินบริจาคดังกล่าว

สำหรับสมาคมนิสิตเก่าคณะวิทยาศาสตร์ ได้ทำการสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาพื้นที่ในคณะวิทยาศาสตร์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นิสิตคณะวิทยาศาสตร์มาโดยตลอด โดยก่อนหน้านี้ ได้มอบเงินบริจาคเพื่อใช้สร้างโดมหลังคา บริเวณลานกิจกรรมหลังอาคารสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการดำเนินการประสานงานกับทางมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการออกแบบและจัดหาผู้รับเหมา