คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

เรียนวิทยาศาสตร์ บรรยากาศริมทะเล

READ MORE

image01


ข่าวประกาศ

picture

การขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร

การขอผ่อนผันเข้ารับราชการทหาร ให้นิสิตดำเนินการส่งเอกสาร ได้ตั้งแต่วันที่ ๒๙ ตุลาคม- ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑ ณ ห้องงานบริการและสวัสดิการนิสิต กองกิจการนิสิต ชั้น ๑
ลิงค์ด่วน