«

»

ต.ค. 18

Print this เรื่อง

[ทุนการศึกษา] ทุนมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ โครงการ “ทุนส่งน้องเรียนจบ”

ดาวน์โหลดเอกสารระเบียบการให้ทุนการศึกษา และ ใบสมัคร โดยคลิกที่โปสเตอร์ด้านบน ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานได้ที่ ฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคารสิรินธร  ภายในวันศุกร์ที่ 5 มกราคม 2560