«

»

ก.ค. 07

Print this เรื่อง

รับสมัครนิสิตที่ประสงค์ขอรับการสนับสนุนหอพัก “เออบาน่าลีฟวิ่ง”

ด้วย คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับการสนับสนุนที่พัก เพื่อเป็นหอพักสำหรับนิสิตหญิง คณะวิทยาศาสตร์