Category Archive: ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ม.ค. 04

[ประชาสัมพันธ์ทั่วไป] ขอเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม : การอนุรักษ์ …

Continue reading »

ธ.ค. 08

[ประชาสัมพันธ์ทั่วไป] ขอเชิญนิสิต นักศึกษา เข้าร่วมแข่งขัน Thailand’s Network Security Contest 2017

คณะกรรมการอุดมศึกษาร่วมกับบริษัท จีเอเบิล จำกัด จัดให้ม …

Continue reading »

พ.ย. 14

[ประชาสัมพันธ์ทั่วไป] สำนักหอสมุดขยายเวลาเปิดให้บริการถึงเที่ยงคืน และให้บริการพื้นที่อ่านหนังสือ 24 ชั่วโมง

สำนักหอสมุดขยายเวลาการเปิดให้บริการในช่วงก่อนสอบและการส …

Continue reading »

พ.ย. 07

[ประชาสัมพันธ์ทั่วไป] เชิญเข้าร่วมงานมหกรรมการศึกษาต่อต่างประเทศ

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน หรือ  สำนักงาน ก.พ. …

Continue reading »

ต.ค. 26

เข้าร่วมพิธีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในวาระปัณรสมวาร (๑๕ วัน) และน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมแสดงความอาลัย

ตามประกาศสำนักพระราชวัง เรื่อง พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรม …

Continue reading »

Older posts «