ก.พ. 28

[รับสมัครงาน] บริษัท Multipro International Co,. Ltd. รับสมัครงาน

ก.พ. 28

[รับสมัครงาน] บริษัท แหลมทองสหการ จำกัด รับสมัครงาน

ด้วย กลุ่มบริษัท แหลมทองสหการ จะเปิดรับสมัครนิสิตนักศึกษาจบใหม่ ประจำปี 2560 ในนโยบายรับนักศึกษาจบใหม่ประจำปี เพื่อคัดเลือกบัณฑิตจากทุกสาขาวิชาชีพ บรรจุเป็นพนักงานสังกัดหน่วยงานต่างๆ ณ สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร หรือ หน่วยงานวิศวกรรมทุกสาขา งานควบคุมกระบวนการ ควบคุณคุณภาพ ประกัรคุณภาพ ผลิต ควบคุมการผลิต วิจัย วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ห้องปฏิบัติการแลป อนามัย โลจิสติคส์และคลังสินค้า ธุรการฐานข้อมูล ธุรการบุคคล บัญชีการเงิน ธุรการขาย การขาย ความปลอดภัยทางชีวิภาพ และความปลอดภัยโรงงาน ณ โรงงาน หรือฟาร์มปศุสัจว์ (สัตว์ปีกและสุกร) และสาขาการขายการตลาด ของกลุ่มบริษัท ที่ตั้งอยู่ในเขตปริมณฑล ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ

โดยเปิดรับสมัครในระดับปริญญาโทและปริญญาตรี ดังต่อไปนี้

ปริญญาโท

 • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
 • เทคโนโลยีชีวภาพ
 • เคมี
 • วาริชศาสตร์
 • วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
 • วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

ปริญญาตรี

 • วิทยาศาสตร์การอาหาร
 • เทคโนโลยีชีวภาพ
 • จุลชีววิทยา
 • เคมี
 • ชีวเคมี
 • วาริชศาสตร์
 • การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
 • วิทยาการคอมพิวเตอร์
 • ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์
 • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • ชีววิทยา
 • เทคโนโลยีทางทะเล
 • ภูมิศาสตร์
 • สถิติ

ติดต่อรับใบสมัครได้ที่ ฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคารสิรินธร และสามารถสมัครได้ตามช่องทางต่อไปนี้

 1. ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบการสมัครงาน (เช่น สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และเอกสารอื่นๆ ที่จำเป็น) ที่ฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ภายในวันที่ 28 เมษายน 2560 เพื่้อจะได้รวบรวมใบสมัครส่งไปทางบริษัทต่อไป
 2. สมัครโดยตรงที่ทำการสำนักงานใหญ่ กลุ่มบริษัทแหลมทองสหการ ทุกวันในเวลาทำการ
 3. จดหมายสมัครงาน ระบุที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ แนบรูปถ่าย หลักฐาน มาที่ บริษัทแหลมทองสหการ จำกัด ส่วนการสรรหา อาคารวานิช 1 เลขที่ 1126/1 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ (หัวมุมถนนวิทยุ) เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 4. E-mail : recruit@laemthong.com

ก.พ. 20

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตและศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ที่ได้รับรางวัลจาก มูลนิธิ ศ.ดร.แถบ นีละนิธิ ครั้งที่ 49 ประจำปี พ.ศ. 2559

ม.ค. 26

ประกาศรายชื่อนิสิตกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประเภทผู้กู้ยืมรายใหม่ ได้สิทธิกู้ยืมเงิน กยศ. (เพิ่มเติม) เข้ารับการปฐมนิเทศ และทำสัญญา กู้ยืมเงิน กยศ. ประจำปีการศึกษา 2559

ม.ค. 20

ขอเชิญร่วมงาน Job Fair

Older posts «