ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการ วมว. คู่ศูนย์โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา (สำรองรอบที่ 2)

โดย อ.อุกฤษ นาฎแก้ว เมื่อ 25 มีนาคม 2563 เวลา 17:40:32 น.

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการ วมว. คู่ศูนย์โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา (สำรองรอบที่ 1) 

นักเรียนสามารถศึกษาขั้นตอนการส่งเอกสารการมอบตัว นักเรียนโครงการ วมว. ประจำปีการศึกษา 2563 ได้ที่ http://science.buu.ac.th/scius/show_news.php?nid=4

หากมีข้อสงสัย ติดต่อโทร. 094-8659719 หรือ 038-102-250