ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดการปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในโครงการ วมว. คู่ศูนย์โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา

โดย อ.อุกฤษ นาฎแก้ว เมื่อ 29 เมษายน 2563 เวลา 13:50:35 น.

กำหนดการปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในโครงการ วมว. คู่ศูนย์โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา

ในวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.45-16.00 น. ผ่านระบบ Google Hangouts Meet

และตารางเรียนปรับพื้นฐาน ชั้น ม.4 ตั้งแต่วันที่ 4-12 พฤษภาคม พ.ศ.2563 ผ่านระบบ Google Hangouts Meet