โครงการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนรู้ผ่าน BUU-MOOC

เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนรู้ผ่าน BUU-MOOC ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet เพื่อให้คณาจารย์ได้รับทราบเกี่ยวกับ BUU-MOOC และการพัฒนารายวิชาสำหรับการเรียนการสอนออนไลน์ในระบบเปิด (MOOC) วิทยากรได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาดา พงศ์กิตติวิบูลย์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ แนะนำเกี่ยวกับแนวปฏิบัติการพัฒนารายวิชาฯ ดร.ภูเบศร เลื่อมใส และ ดร.สุขมิตร กอมณี บรรยายเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนารายวิชา BUU MOOC สู่ THAI MOOC ดร.ทศพร อิฐงาม, อาจารย์สุพรรณิการ์ กำลังหาญ และ อาจารย์บุษบง แซ่จิว นำเสนอรายวิชาและประสบการณ์ตรงในการสร้างรายวิชา BUU MOOC เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้เข้าร่วมอบรม ทั้งนี้มีคณาจารย์ให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการฯ มากกว่า ๔๐ คน

-------------------------------------------

#ไม่ประมาทการ์ดอย่าตก
#เรียนวิทย์ทะเล
#คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา

[ ภาพกิจกรรม ]
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
 0-3810-3011
 0-3839-3496
 scibuu.pr@gmail.com
ติดต่อเรา

Line Official (Science-Burapha)
เพิ่มเพื่อน