การบันทึกข้อมูลในระบบเสนอชื่อนักเรียน


โดย ธนาชัย จันทรศร เมื่อ 27 ตุลาคม 2563 เวลา 00:00:00 น.

อาจารย์ผู้ประสานงานที่จะเสนอชื่อนักเรียนเข้าร่วมโครงการ ในส่วนของผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ขอให้ดำเนินการกรอกข้อมูลผลการเรียน 4 ภาคเรียน (ม.4 - ม.5) ในระบบ แล้วจึงให้นักเรียนนำใบแสดงผลการเรียนล่าสุดมาในวันที่เข้าค่าย