กำหนดการโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ปีการศึกษา 2562 ค่ายที่ 2

โดย นายธนาชัย จันทรศร เมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10:12:53 น.

ดูเอกสาร การเตรียมตัวเข้าค่าย

สำหรับกำหนดการอบรม/ตารางอบรมของแต่ละสาขาวิชา ขณะนี้อยู่ในระหว่างดำเนินการ หากเสร็จเรียบร้อยแล้วจะประชาสัมพันธ์ให้ทราบต่อไป