ใบลา โครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยบูรพา

โดย นายธนาชัย จันทรศร เมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10:28:40 น.

ดาวน์โหลด

ขอให้นักเรียนที่จะลาส่งใบลา ด้วยตนเองที่ห้อง SD-119 (ห้องฝ่ายเสริมสร้างการเรียนรู้ ชั้น 1 อาคารสิรินธร) หรือทางอีเมล tararatn@buu.ac.th ก่อนวันลาอย่างน้อย 3 วันทำการ

หมายเหตุ  การนับชั่วโมงอบรม นับตามการอบรมจริง ดังนั้น ถึงจะมีการส่งใบลาก็ไม่สามารถนับชั่วโมงอบรมที่ลานั้นได้