รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมและมีสิทธิ์สอบโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 2 ปีการศึกษา 2562

โดย นายธนาชัย จันทรศร เมื่อ 26 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09:44:26 น.

ตามธรรมนูญโอลิมปิกวิชาการในสาขาวิชาต่าง ๆ นั้น ในการนี้ ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยบูรพา จึงขอประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมและมีสิทธิ์สอบโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 2 ปีการศึกษา 2562 ดังต่อไปนี้

  1. รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมและสอบโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ปีการศึกษา 2562 ค่าย 2 สาขาคณิตศาสตร์
  2. รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ปีการศึกษา 2562 ค่าย 2 สาขาชีววิทยา
  3. รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมและสอบโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ปีการศึกษา 2562 ค่าย 2 สาขาฟิสิกส์

ทั้งนี้ ขอให้นักเรียนที่มีรายชื่อดำเนินการตามที่ระบุไว้ในประกาศ ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2562  อนึ่ง หากมีข้อสงสัย กรุณาศึกษาจากธรรมนูญโอลิมปิกของแต่ละสาขา ในเว็บไซต์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. http://www.posn.or.th