ดาวน์โหลดกำหนดการเข้าค่าย

ลำดับ เอกสาร จำนวนดาวน์โหลด
1 กำหนดการอบรมสาขาวิชาฟิสิกส์
วันที่ 21 ก.พ. 63 เวลา 10:55 น.
386
2 กำหนดการอบรมสาขาชีววิทยา ค่าย 2
วันที่ 21 ก.พ. 63 เวลา 10:54 น.
340
3 กำหนดการอบรมสาขาเคมี ค่าย 2
วันที่ 21 ก.พ. 63 เวลา 10:52 น.
361
4 กำหนดการอบรมสาขาคอมพิวเตอร์ ค่าย 2
วันที่ 21 ก.พ. 63 เวลา 10:51 น.
273
5 กำหนดการอบรมสาขาคณิตศาสตร์ ค่าย 2
วันที่ 21 ก.พ. 63 เวลา 10:46 น.
333