ประชาสัมพันธ์โครงการ POSN Science Camp 2019
โดย นายรัฐกาล จันทรศร เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2562 เวลา 14:26:10 น.

เนื่องด้วย มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) จะดำเนินโครงการ POSN Science Camp 2019 เพื่อคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา เป็นผู้แทนประเทศไทยไปเข้าร่วมโครงการ Asian Science Camp 2019 ในระหว่างวันที่ 28 กรกฎาคม ถึง 3 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ณ เมือง ซ่านโถว มณฑลกวางตุ้ง ประเทศจีน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2218 5243 และ 0 2252 8916

รายละเอียดการรับสมัคร สมัครเข้าร่วมโครงการ เว็บไซต์มูลนิธิ

รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 2 ปีการศึกษา 2561
โดย นายรัฐกาล จันทรศร เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561 เวลา 09:09:29 น.

ดูประกาศ

แบบฟอร์มการยืนยันการเข้าร่วมอบรมค่าย 2
โดย นายรัฐกาล จันทรศร เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2561 เวลา 21:49:29 น.

ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อผ่านการคัดเลือก ใช้แบบฟอร์มที่ทางศูนย์กำหนดให้ สามารถดาวน์โหลดได้ที่ หน้าอัพโหลดเอกสาร หรือเมนู ดาวน์โหลด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าอบรมค่าย 1 ประจำปีการศึกษา 2561
โดย นายรัฐกาล จันทรศร เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2561 เวลา 16:03:55 น.

ขอให้นักเรียนที่มีรายชื่อดังกล่าว เข้าสู่ระบบ (ตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน 2561 เวลา 00.00 น. ถึง วันที่ 30 กันยายน 2561 เวลา 12.00 น.)  และดำเนินการตามประกาศให้สมบูรณ์ภายในกำหนดเวลา มิเช่นนั้นจะถือว่า สละสิทธิ์การเข้าร่วมอบรมค่าย 1

ดูประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าค่าย 2/2561
โดย นายรัฐกาล จันทรศร เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 เวลา 03:35:50 น.

  1. ดูประกาศรายชื่อได้ที่นี่ คลิก
  2. รายงานตัวเพื่อยืนยันการเข้าร่วมค่าย 2/2561 ที่เว็บไซต์ http://science.buu.ac.th/posn-buu2018/ ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป

การอัพโหลดเอกสารสำเนาผลการเรียน
โดย นายรัฐกาล จันทรศร เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2561 เวลา 02:54:54 น.

กำหนดการประกาศผลการคัดเลือกเข้าค่าย 1 ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยบูรพา
โดย นายรัฐกาล จันทรศร เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2561 เวลา 11:11:53 น.

วิธีการพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ
โดย เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2561 เวลา 08:46:57 น.

ตัวอย่างกระดาษคำตอบข้อสอบแบบปรนัย ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยบูรพา
โดย นางสาวธารารัตน์ โนจิตร เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561 เวลา 08:55:51 น.

มาทำความเข้าใจกับกระดาษคำตอบข้อสอบแบบปรนัยก่อนสอบกันค่ะ ข้อสอบแบบปรนัย ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยบูรพา ทั้ง 8 สนามสอบ มีทั้งแบบฝนลง และแบบฝนไปทางขวา โดยใครได้กระดาษคำตอบแบบไหนนั้นไม่สามารถบอกได้ จึงอยากให้น้องๆ ลองไปทำความเข้าใจกันทั้ง 2 แบบ เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการสอบ ตัวอย่างกระดาษคำตอบคลิ๊ก

ประกาศเปิดแก้ไขข้อมูลรอบพิเศษ
โดย นายรัฐกาล จันทรศร เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2561 เวลา 10:48:19 น.

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน คอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 14
โดย นางสาวธารารัตน์ โนจิตร เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2561 เวลา 17:35:45 น.

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน คอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 14 รายละเอียดคลิ๊ก

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน เคมีโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 14
โดย นางสาวธารารัตน์ โนจิตร เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2561 เวลา 17:34:21 น.

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน เคมีโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 14 รายละเอียดคลิ๊ก

ขั้นตอนการสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมอบรมโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ปีการศึกษา 2561
โดย นายรัฐกาล จันทรศร เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2561 เวลา 10:34:28 น.

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 17
โดย นางสาวธารารัตน์ โนจิตร เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561 เวลา 04:04:43 น.

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 17 รายชื่อคลิ๊ก

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 15
โดย นางสาวธารารัตน์ โนจิตร เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2561 เวลา 04:02:18 น.

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 15 รายชื่อคลิ๊ก

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน คณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 15
โดย นางสาวธารารัตน์ โนจิตร เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2561 เวลา 04:00:52 น.

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน คณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 15 รายชื่อคลิ๊ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ การรับสมัครคัดเลือกโอลิมปิก สอวน. ค่ายที่ 1 ปีการศึกษา 2561
โดย นางสาวธารารัตน์ โนจิตร เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2561 เวลา 17:34:53 น.

ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครคัดเลือกโอลิมปิก สอวน. ค่ายที่ 1 ปีการศึกษา 2561 รายละเอียด คลิ๊ก

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 2 ปีการศึกษา 2560 สาขาวิชาเคมี
โดย นางสาวธารารัตน์ โนจิตร เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2561 เวลา 13:32:25 น.

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 2 ปีการศึกษา 2560 สาขาวิชาเคมี คลิ๊กที่นี่

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 2 ปีการศึกษา 2560 สาขาวิชาคณิตศาสตร์
โดย นายรัฐกาล จันทรศร เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2561 เวลา 15:54:24 น.

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 2 ปีการศึกษา 2560 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คลิกที่นี่

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 2 ปีการศึกษา 2560 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
โดย นางสาวธารารัตน์ โนจิตร เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561 เวลา 11:11:27 น.

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 2 ปีการศึกษา 2560 คลิ๊ก

 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 2 ปีการศึกษา 2560 สาขาฟิสิกส์
โดย นายรัฐกาล จันทรศร เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561 เวลา 08:57:40 น.

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 2 ปีการศึกษา 2560 สาขาฟิสิกส์ คลิกที่นี่

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 2 ปีการศึกษา 2560 สาขาชีววิทยา
โดย นางสาวธารารัตน์ โนจิตร เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561 เวลา 16:15:12 น.

สามารถดูรายชื่อได้ในเมนูดาวน์โหลดเอกสาร หัวข้อ ประกาศจากศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยบูรพา คลิ๊กที่นี่

กำหนดการอบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่ายที่ 2 ปีการศึกษา 2560
โดย นางสาวศรัณยา  ภู่วนิช เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 14:10:13 น.

รายละเอียดกำหนดการอบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 2 ปีการศึกษา 2560

คลิ๊ก กำหนดการอบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่ายที่ 2 ปีการศึกษา 2560

รายละเอียดการเตรียมตัวเข้าค่ายอบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่ายที่ 2

คลิ๊ก การเตรียมตัวเข้าค่ายอบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่ายที่ 2

รายละเอียดตารางการอบรมในแต่ละสาขาวิชา ดังนี้

คลิ๊ก สาขาคณิตศาสตร์

คลิ๊ก สาขาคอมพิวเตอร์

คลิ๊ก สาขาเคมี

คลิ๊ก สาขาชีววิทยา

คลิ๊ก สาขาฟิสิกส์

ประกาศเปลี่ยนแปลงเกณฑ์การรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าอบรมค่าย สอวน. ชีววิทยา
โดย นางสาวศรัณยา  ภู่วนิช เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2561 เวลา 09:53:02 น.

มูลนิธิ สอวน. เห็นสมควรให้มีการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าอบรมค่าย 1 สอวน. ชีววิทยา

ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป รายละเอียดดังลิ้งด้านล่าง

คลิ๊ก : ประกาศเปลี่ยนแปลงเกณฑ์การรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าอบรมค่าย สอวน. ชีววิทยา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่ายที่ 2 ปีการศึกษา 2560
โดย นางสาวศรัณยา  ภู่วนิช เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 เวลา 14:46:16 น.

ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อเข้าอบรมค่าย 2 ประจำปีการศึกษา 2560 

รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าอบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 2 ปีการศึกษา 2560

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมค่าย 1 สอวน.
โดย นายรัฐกาล จันทรศร เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2560 เวลา 15:52:29 น.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมค่าย 1 สอวน. ปีการศึกษา 2560 

ขอให้นักเรียนที่มีรายชื่อ นำเอกสารหลักฐานฉบับจริงที่ได้อัพโหลดในระบบไว้แล้ว นำส่งศูนย์อบรมในวันที่ 7 ตุลาคม 2560

ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อเข้าอบรมค่าย 1 ประจำปีการศึกษา 2560
โดย นายรัฐกาล จันทรศร เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2560 เวลา 15:52:21 น.

ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อเข้าอบรมค่าย 1 ประจำปีการศึกษา 2560 

รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าอบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 ปีการศึกษา 2560

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่ายที่ 2 ปีการศึกษา 2559
โดย นางสาวศรัณยา  ภู่วนิช เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 เวลา 16:06:36 น.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่ายที่ 2 ปีการศึกษา 2559

ทั้งนี้ขอให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศข้างต้น รวมทั้งรายชื่อสำรองทุกคน ดาวน์โหลดเอกสารได้ตามลิ้งด้านล่าง

1. แบบยืนยันเข้าอบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่ายที่ 2

2. กำหนดการอบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่ายที่ 2

3. ระเบียบ  แนวปฏิบัติ การเข้าค่ายอบรมค่าย 2

4. แผนที่อาคารจัดพิธีเปิดโครงการฯ

ทั้งนี้ จะต้องดาเนินการส่งเอกสารทั้งหมด ดังกล่าวข้างต้น มายัง ฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งสามารถนาส่งด้วยตนเองในวันและเวลาราชการ หรือ ทางโทรสาร 0-3874-5847 หรือ ทาง E-mail: scsabuu@hotmail.com ภายในวันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ก่อนเวลา 16.30 น. มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ทันที

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่ายที่ 1 ปีการศึกษา 2559
โดย นางสาวศรัณยา  ภู่วนิช เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2559 เวลา 12:00:57 น.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่ายที่ 1 ปีการศึกษา 2559

ปฏิทินการดำเนินงานโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่ายที่ 1 ปี 2559

ทั้งนี้ขอให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศข้างต้น รวมทั้งรายชื่อสำรองทุกคน กรอกแบบยืนยันเข้าอบรมได้ที่

https://goo.gl/forms/SO4grpWtnlACLcEp2 และกรุณาส่งเอกสารดังต่อไปนี้

สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ตามลิ้งด้านล่าง

1. หนังสือยินยอมจากผู้ปกครอง

2. หนังสือรับรองจากผู้ปกครอง และผู้อำนวยการโรงเรียน

3. หนังสือรับทราบแนวปฏิบัติ การเข้าค่ายอบรมฯ

4. สาเนาใบรับรองผลการเรียนที่ออกโดยสถานศึกษา พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง (ออกโดยโรงเรียน)

ทั้งนี้ จะต้องดาเนินการส่งเอกสารทั้งหมด ดังกล่าวข้างต้น มายัง ฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งสามารถนาส่งด้วยตนเองในวันและเวลาราชการ หรือ ทางโทรสาร ๐-๓๘๗๔-๕๘๔๗ หรือ ทาง E-mail: scsabuu@hotmail.com ภายในวันอาทิตย์ที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ก่อนเวลา ๑๖.๓๐ น. มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ทันที