ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่ายที่ 2 ปีการศึกษา 2559

 โดย นางสาวศรีณยา ภู่วนิช เมื่อ 2016-11-28 16:06:36

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่ายที่ 2 ปีการศึกษา 2559

ทั้งนี้ขอให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศข้างต้น รวมทั้งรายชื่อสำรองทุกคน ดาวน์โหลดเอกสารได้ตามลิ้งด้านล่าง

1. แบบยืนยันเข้าอบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่ายที่ 2

2. กำหนดการอบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่ายที่ 2

3. ระเบียบ  แนวปฏิบัติ การเข้าค่ายอบรมค่าย 2

4. แผนที่อาคารจัดพิธีเปิดโครงการฯ

ทั้งนี้ จะต้องดาเนินการส่งเอกสารทั้งหมด ดังกล่าวข้างต้น มายัง ฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งสามารถนาส่งด้วยตนเองในวันและเวลาราชการ หรือ ทางโทรสาร 0-3874-5847 หรือ ทาง E-mail: scsabuu@hotmail.com ภายในวันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ก่อนเวลา 16.30 น. มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ทันที

 

 
รหัสประจำตัวประชาชน
รหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่าน?
Copyright © Student and Alumni Affairs, Faculty of Science, Burapha University 2016
ฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทรสาร 0 3874 5847 E-mail scsabuu@hotmail.com
ฝ่ายรับสมัครโอลิมปิกวิชาการ โทรศัพท์ 0 3810 3170 (ในวันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 08.30 - 12.00 น. และ 13.00 - 16.30 น.)