กิจกรรม ระยะเวลา
ชำระเงินค่าสมัคร ผ่านเคาท์เตอร์ธนาคารกรุงไทย และ Counter Service 18 - 19 มิถุนายน 2563