กิจกรรม ระยะเวลา
เปิดลงทะเบียนออนไลน์ 15 มิถุนายน 2562 ถึง 15 กรกฎาคม 2562
พิมพ์เอกสารชำระเงินค่าสมัคร 15 มิถุนายน 2562 ถึง 16 กรกฎาคม 2562
ชำระเงินค่าสมัคร ผ่านเคาท์เตอร์ธนาคารกรุงไทย และ Counter Service 15 มิถุนายน 2562 ถึง 16 กรกฎาคม 2562
พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ 31 กรกฎาคม 2562 ถึง 25 สิงหาคม 2562
วันสอบคัดเลือกเข้าค่าย 1 25 สิงหาคม 2562
ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าค่าย 1 20 กันยายน 2562
ยืนยันเข้าค่าย 1 20 - 30 กันยายน 2562
ประกาศรายชื่อผู้เข้าค่าย 1 1 ตุลาคม 2562
อบรมค่าย 1 ณ ศูนย์อบรมที่นักเรียนมีสิทธิ์เข้าอบรม 5 - 20 ตุลาคม 2562
ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าค่าย 2 25 พฤศจิกายน 2562
ยืนยันเข้าค่าย 2 26 พฤศจิกายน 2562 ถึง 15 ธันวาคม 2562
อบรมค่าย 2 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 1 - 21 มีนาคม 2563