เข้าสู่ระบบ

ลืมรหัสผ่าน?!?
รหัสผ่านเริ่มต้น คือ วันเดือนปีเกิด เช่น วันที่ 2 มิถุนายน 2527 รหัสผ่านคือ '02062527'

ฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131
โทรศัพท์ 0 3810 3170 (ในวันและเวลาราชการ) อีเมลแอดเดรส scsabuu@hotmail.com