แนวปฏิบัติการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าค่าย สอวน. ประจำปีการศึกษา 2563
โดย นายธนาชัย จันทรศร เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2563 เวลา 13:59:40 น.

กำหนดการโครงการอบรมโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 2 ปีการศึกษา 2562
โดย นายธนาชัย จันทรศร เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10:56:09 น.

หรือเข้าไปที่เมนู ดาวน์โหลด >> กำหนดการค่าย 2

ใบลา โครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยบูรพา
โดย นายธนาชัย จันทรศร เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10:28:40 น.

ดาวน์โหลด

ขอให้นักเรียนที่จะลาส่งใบลา ด้วยตนเองที่ห้อง SD-119 (ห้องฝ่ายเสริมสร้างการเรียนรู้ ชั้น 1 อาคารสิรินธร) หรือทางอีเมล tararatn@buu.ac.th ก่อนวันลาอย่างน้อย 3 วันทำการ

หมายเหตุ  การนับชั่วโมงอบรม นับตามการอบรมจริง ดังนั้น ถึงจะมีการส่งใบลาก็ไม่สามารถนับชั่วโมงอบรมที่ลานั้นได้

กำหนดการโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ปีการศึกษา 2562 ค่ายที่ 2
โดย นายธนาชัย จันทรศร เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10:12:53 น.

ดูเอกสาร การเตรียมตัวเข้าค่าย

สำหรับกำหนดการอบรม/ตารางอบรมของแต่ละสาขาวิชา ขณะนี้อยู่ในระหว่างดำเนินการ หากเสร็จเรียบร้อยแล้วจะประชาสัมพันธ์ให้ทราบต่อไป

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมและมีสิทธิ์สอบโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 2 ปีการศึกษา 2562
โดย นายธนาชัย จันทรศร เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09:44:26 น.

ตามธรรมนูญโอลิมปิกวิชาการในสาขาวิชาต่าง ๆ นั้น ในการนี้ ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยบูรพา จึงขอประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมและมีสิทธิ์สอบโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 2 ปีการศึกษา 2562 ดังต่อไปนี้

 1. รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมและสอบโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ปีการศึกษา 2562 ค่าย 2 สาขาคณิตศาสตร์
 2. รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ปีการศึกษา 2562 ค่าย 2 สาขาชีววิทยา
 3. รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมและสอบโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ปีการศึกษา 2562 ค่าย 2 สาขาฟิสิกส์

ทั้งนี้ ขอให้นักเรียนที่มีรายชื่อดำเนินการตามที่ระบุไว้ในประกาศ ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2562  อนึ่ง หากมีข้อสงสัย กรุณาศึกษาจากธรรมนูญโอลิมปิกของแต่ละสาขา ในเว็บไซต์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. http://www.posn.or.th

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าค่าย 2
โดย นายธนาชัย จันทรศร เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 เวลา 16:46:26 น.

ตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าอบรมในโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ปีการศึกษา 2562 ค่ายที่ 2

ขอให้นักเรียนที่มีรายชื่อดำเนินการตามประกาศคณะวิทยาศาสตร์ที่ 248/2562 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าอบรมในโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ปีการศึกษา 2562 ค่ายที่ 2 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

 

โดยจะทำการยืนยันการเข้าร่วมผ่านระบบออนไลน์ได้ตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 00.00 น. จนถึงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 12.00 น. 

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมในโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ปีการศึกษา 2562 ค่ายที่ 1
โดย นายธนาชัย จันทรศร เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 เวลา 09:57:32 น.

แนวปฏิบัติสำหรับผู้ที่มีความจำเป็นต้องลาอบรม
โดย นายธนาชัย จันทรศร เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562 เวลา 15:24:01 น.

การดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
โดย นายธนาชัย จันทรศร เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2562 เวลา 09:36:58 น.

ผู้ที่จะยืนยันการเข้าร่วมและต้องการโหลดเอกสารแบบฟอร์มตามประกาศฯ ข้อ 2 - 5 นั้น จะต้องดำเนินการแจ้งยืนยันการเข้าร่วมก่อน หากเข้าร่วมในหน้าอัพโหลดเอกสาร จะปรากฏหน้าจอสำหรับการอัพโหลดเอกสาร

ประกาศ
โดย นายธนาชัย จันทรศร เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562 เวลา 12:01:40 น.

ประกาศเปลี่ยนอาคารสอบ ของสนามสอบจังหวัดชลบุรี
โดย นายธนาชัย จันทรศร เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 เวลา 08:42:32 น.

การพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ
โดย นายธนาชัย จันทรศร เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2562 เวลา 14:20:54 น.

วิธีการเข้าพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ

 1. เข้าสู่ระบบและรหัสผ่านที่ได้สมัครไว้ 
 2. เมื่อเข้าสู่ระบบสำเร็จ และผู้สมัครได้ทำการสมัครไว้สมบูรณ์แล้ว จะปรากฏเมนู “พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ” ที่เมนูด้านซ้าย
 3. เมื่อเลือก "พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ" แล้ว จะปรากฏเอกสาร (นามสกุล PDF) โดยมีรายละเอียดของผู้สมัคร และสนามสอบ

หมายเหตุ

 1. การแสดงผล PDF ขึ้นอยู่กับ Web Browser ของผู้ใช้งาน บางครั้งอาจจะไม่สามารถแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์ได้ ซึ่งผู้ใช้สามารถกดปุ่ม "ดาวน์โหลดเอกสาร" ด้านล่างของหน้าจอ เพื่อดาวน์โหลดเอกสารและเปิดกับโปรแกรมในเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้โดยตรง
 2. ขณะนี้ มีบางศูนย์สอบ ที่ทางศูนย์ ได้ทำการเพิ่มข้อมูลให้เรียบร้อยแล้ว ดังนั้นในบัตรประจำตัวสอบของผู้สมัครบางคนมีการปรากฏห้องสอบ แต่บางคนไม่ปรากฏห้องสอบ  ซึ่งผู้สมัครจะทราบห้องสอบของตนเองภายในวันที่ 18 สิงหาคม 2562  (ข้อมูลบางส่วน ทางศูนย์สอบในแต่ละจังหวัดกำลังดำเนินการ)

การพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ
โดย นายธนาชัย จันทรศร เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2562 เวลา 13:39:36 น.

นักเรียนที่สมัครสมบูรณ์ มีกำหนดการดังนี้

 1. พิมพ์บัตรประจำตัวสอบได้ตั้งแต่ 31 กรกฎาคม ถึง 25 สิงหาคม 2562 ที่เว็บไซต์ http://science.buu.ac.th/posn-buu
 2. ประกาศห้องสอบของนักเรียนแต่ละคน ตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป (หากเจ้าหน้าที่สามารถดำเนินการบันทึกข้อมูลเสร็จสิ้นก่อนวันที่ 18 สิงหาคม 2562 จะประชาสัมพันธ์ให้ทราบอีกครั้ง)

ดังนั้น หากนักเรียนพิมพ์บัตรประจำตัวสอบก่อนวันที่ 18 สิงหาคม 2562 ในรายละเอียดจะปรากฏเพียงแต่วันเวลาสอบและวิชาที่สอบเท่านั้น จะยังไม่มีห้องสอบปรากฏ แต่สามารถใช้เป็นหลักฐานการมีสิทธิ์เข้าสอบได้เช่นเดียวกับบัตรประจำตัวสอบที่พิมพ์ออกมาหลังวันที่ 18 สิงหาคม 2562

กำหนดการพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ
โดย นายธนาชัย จันทรศร เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2562 เวลา 22:13:41 น.

ประกาศสำหรับผู้ต้องการสมัคร หรือแก้ไขเพิ่มเติมรอบพิเศษ
โดย นายธนาชัย จันทรศร เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2562 เวลา 21:59:35 น.

ประกาศสำหรับผู้ที่ยังเข้าสู่ระบบไม่ได้
โดย นายธนาชัย จันทรศร เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 เวลา 05:47:50 น.

เนื่องด้วย มีผู้สมัคร/ผู้ปกครองจำนวนหนึ่ง ไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้ เนื่องจากลืมรหัสผ่าน และลืมว่าใช้อีเมลใดสมัครไว้  ดังนั้น ทางผู้ดูแลระบบจึงได้ปรับเปลี่ยนระบบการสมัครสมาชิก โดยที่ สามารถสมัครสมาชิกได้ ถึงแม้ว่าจะมีข้อมูลในฐานข้อมูลแล้วก็ตาม

ดังนั้น ในขั้นตอนการสมัครสมาชิก จึงจะไม่พบปัญหาว่า รหัสประชาชนนี้เคยสมัครแล้ว 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ประกาศเกี่ยวกับการชำระเงิน
โดย นายธนาชัย จันทรศร เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2562 เวลา 21:24:01 น.

เมื่อสมัครเสร็จแล้ว ขอให้พิมพ์ใบชำระเงินจากเมนู "พิมพ์ใบสมัคร" แล้วจึงนำไปชำระเงินที่เคาท์เตอร์เซอร์วิสในร้าน 7-eleven ทุกสาขา หรือเคาท์เตอร์ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา

ข้อควรระวัง  ก่อนการชำระเงิน กรุณาตรวจสอบจำนวนเงินให้ถูกต้อง (วิชาละ 100 บาท)

ขั้นตอนการสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมอบรมโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ปีการศึกษา 2562
โดย นายธนาชัย จันทรศร เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2562 เวลา 15:51:40 น.

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 16
โดย นางสาวธารารัตน์ โนจิตร เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2562 เวลา 13:46:44 น.

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 16 

ประชาสัมพันธ์โครงการ POSN Science Camp 2019
โดย นายธนาชัย จันทรศร เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2562 เวลา 14:26:10 น.

เนื่องด้วย มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) จะดำเนินโครงการ POSN Science Camp 2019 เพื่อคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา เป็นผู้แทนประเทศไทยไปเข้าร่วมโครงการ Asian Science Camp 2019 ในระหว่างวันที่ 28 กรกฎาคม ถึง 3 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ณ เมือง ซ่านโถว มณฑลกวางตุ้ง ประเทศจีน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2218 5243 และ 0 2252 8916

รายละเอียดการรับสมัคร สมัครเข้าร่วมโครงการ เว็บไซต์มูลนิธิ

รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 2 ปีการศึกษา 2561
โดย นายธนาชัย จันทรศร เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561 เวลา 09:09:29 น.

ดูประกาศ

แบบฟอร์มการยืนยันการเข้าร่วมอบรมค่าย 2
โดย นายธนาชัย จันทรศร เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2561 เวลา 21:49:29 น.

ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อผ่านการคัดเลือก ใช้แบบฟอร์มที่ทางศูนย์กำหนดให้ สามารถดาวน์โหลดได้ที่ หน้าอัพโหลดเอกสาร หรือเมนู ดาวน์โหลด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าอบรมค่าย 1 ประจำปีการศึกษา 2561
โดย นายธนาชัย จันทรศร เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2561 เวลา 16:03:55 น.

ขอให้นักเรียนที่มีรายชื่อดังกล่าว เข้าสู่ระบบ (ตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน 2561 เวลา 00.00 น. ถึง วันที่ 30 กันยายน 2561 เวลา 12.00 น.)  และดำเนินการตามประกาศให้สมบูรณ์ภายในกำหนดเวลา มิเช่นนั้นจะถือว่า สละสิทธิ์การเข้าร่วมอบรมค่าย 1

ดูประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าค่าย 2/2561
โดย นายธนาชัย จันทรศร เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 เวลา 03:35:50 น.

 1. ดูประกาศรายชื่อได้ที่นี่ คลิก
 2. รายงานตัวเพื่อยืนยันการเข้าร่วมค่าย 2/2561 ที่เว็บไซต์ http://science.buu.ac.th/posn-buu2018/ ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป

การอัพโหลดเอกสารสำเนาผลการเรียน
โดย นายธนาชัย จันทรศร เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2561 เวลา 02:54:54 น.

กำหนดการประกาศผลการคัดเลือกเข้าค่าย 1 ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยบูรพา
โดย นายธนาชัย จันทรศร เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2561 เวลา 11:11:53 น.

วิธีการพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ
โดย เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2561 เวลา 08:46:57 น.

ตัวอย่างกระดาษคำตอบข้อสอบแบบปรนัย ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยบูรพา
โดย นางสาวธารารัตน์ โนจิตร เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561 เวลา 08:55:51 น.

มาทำความเข้าใจกับกระดาษคำตอบข้อสอบแบบปรนัยก่อนสอบกันค่ะ ข้อสอบแบบปรนัย ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยบูรพา ทั้ง 8 สนามสอบ มีทั้งแบบฝนลง และแบบฝนไปทางขวา โดยใครได้กระดาษคำตอบแบบไหนนั้นไม่สามารถบอกได้ จึงอยากให้น้องๆ ลองไปทำความเข้าใจกันทั้ง 2 แบบ เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการสอบ ตัวอย่างกระดาษคำตอบคลิ๊ก

ประกาศเปิดแก้ไขข้อมูลรอบพิเศษ
โดย นายธนาชัย จันทรศร เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2561 เวลา 10:48:19 น.

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน คอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 14
โดย นางสาวธารารัตน์ โนจิตร เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2561 เวลา 17:35:45 น.

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน คอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 14 รายละเอียดคลิ๊ก

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน เคมีโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 14
โดย นางสาวธารารัตน์ โนจิตร เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2561 เวลา 17:34:21 น.

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน เคมีโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 14 รายละเอียดคลิ๊ก

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 17
โดย นางสาวธารารัตน์ โนจิตร เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561 เวลา 04:04:43 น.

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 17 รายชื่อคลิ๊ก

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 15
โดย นางสาวธารารัตน์ โนจิตร เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2561 เวลา 04:02:18 น.

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 15 รายชื่อคลิ๊ก

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน คณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 15
โดย นางสาวธารารัตน์ โนจิตร เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2561 เวลา 04:00:52 น.

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน คณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 15 รายชื่อคลิ๊ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ การรับสมัครคัดเลือกโอลิมปิก สอวน. ค่ายที่ 1 ปีการศึกษา 2561
โดย นางสาวธารารัตน์ โนจิตร เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2561 เวลา 17:34:53 น.

ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครคัดเลือกโอลิมปิก สอวน. ค่ายที่ 1 ปีการศึกษา 2561 รายละเอียด คลิ๊ก

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 2 ปีการศึกษา 2560 สาขาวิชาเคมี
โดย นางสาวธารารัตน์ โนจิตร เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2561 เวลา 13:32:25 น.

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 2 ปีการศึกษา 2560 สาขาวิชาเคมี คลิ๊กที่นี่

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 2 ปีการศึกษา 2560 สาขาวิชาคณิตศาสตร์
โดย นายธนาชัย จันทรศร เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2561 เวลา 15:54:24 น.

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 2 ปีการศึกษา 2560 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คลิกที่นี่

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 2 ปีการศึกษา 2560 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
โดย นางสาวธารารัตน์ โนจิตร เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561 เวลา 11:11:27 น.

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 2 ปีการศึกษา 2560 คลิ๊ก

 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 2 ปีการศึกษา 2560 สาขาฟิสิกส์
โดย นายธนาชัย จันทรศร เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561 เวลา 08:57:40 น.

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 2 ปีการศึกษา 2560 สาขาฟิสิกส์ คลิกที่นี่

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 2 ปีการศึกษา 2560 สาขาชีววิทยา
โดย นางสาวธารารัตน์ โนจิตร เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561 เวลา 16:15:12 น.

สามารถดูรายชื่อได้ในเมนูดาวน์โหลดเอกสาร หัวข้อ ประกาศจากศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยบูรพา คลิ๊กที่นี่

กำหนดการอบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่ายที่ 2 ปีการศึกษา 2560
โดย นางสาวศรัณยา  ภู่วนิช เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 14:10:13 น.

รายละเอียดกำหนดการอบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 2 ปีการศึกษา 2560

คลิ๊ก กำหนดการอบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่ายที่ 2 ปีการศึกษา 2560

รายละเอียดการเตรียมตัวเข้าค่ายอบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่ายที่ 2

คลิ๊ก การเตรียมตัวเข้าค่ายอบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่ายที่ 2

รายละเอียดตารางการอบรมในแต่ละสาขาวิชา ดังนี้

คลิ๊ก สาขาคณิตศาสตร์

คลิ๊ก สาขาคอมพิวเตอร์

คลิ๊ก สาขาเคมี

คลิ๊ก สาขาชีววิทยา

คลิ๊ก สาขาฟิสิกส์

ประกาศเปลี่ยนแปลงเกณฑ์การรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าอบรมค่าย สอวน. ชีววิทยา
โดย นางสาวศรัณยา  ภู่วนิช เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2561 เวลา 09:53:02 น.

มูลนิธิ สอวน. เห็นสมควรให้มีการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าอบรมค่าย 1 สอวน. ชีววิทยา

ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป รายละเอียดดังลิ้งด้านล่าง

คลิ๊ก : ประกาศเปลี่ยนแปลงเกณฑ์การรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าอบรมค่าย สอวน. ชีววิทยา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่ายที่ 2 ปีการศึกษา 2560
โดย นางสาวศรัณยา  ภู่วนิช เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 เวลา 14:46:16 น.

ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อเข้าอบรมค่าย 2 ประจำปีการศึกษา 2560 

รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าอบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 2 ปีการศึกษา 2560

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมค่าย 1 สอวน.
โดย นายธนาชัย จันทรศร เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2560 เวลา 15:52:29 น.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมค่าย 1 สอวน. ปีการศึกษา 2560 

ขอให้นักเรียนที่มีรายชื่อ นำเอกสารหลักฐานฉบับจริงที่ได้อัพโหลดในระบบไว้แล้ว นำส่งศูนย์อบรมในวันที่ 7 ตุลาคม 2560

ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อเข้าอบรมค่าย 1 ประจำปีการศึกษา 2560
โดย นายธนาชัย จันทรศร เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2560 เวลา 15:52:21 น.

ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อเข้าอบรมค่าย 1 ประจำปีการศึกษา 2560 

รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าอบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 ปีการศึกษา 2560

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่ายที่ 2 ปีการศึกษา 2559
โดย นางสาวศรัณยา  ภู่วนิช เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 เวลา 16:06:36 น.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่ายที่ 2 ปีการศึกษา 2559

ทั้งนี้ขอให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศข้างต้น รวมทั้งรายชื่อสำรองทุกคน ดาวน์โหลดเอกสารได้ตามลิ้งด้านล่าง

1. แบบยืนยันเข้าอบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่ายที่ 2

2. กำหนดการอบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่ายที่ 2

3. ระเบียบ  แนวปฏิบัติ การเข้าค่ายอบรมค่าย 2

4. แผนที่อาคารจัดพิธีเปิดโครงการฯ

ทั้งนี้ จะต้องดาเนินการส่งเอกสารทั้งหมด ดังกล่าวข้างต้น มายัง ฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งสามารถนาส่งด้วยตนเองในวันและเวลาราชการ หรือ ทางโทรสาร 0-3874-5847 หรือ ทาง E-mail: scsabuu@hotmail.com ภายในวันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ก่อนเวลา 16.30 น. มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ทันที

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่ายที่ 1 ปีการศึกษา 2559
โดย นางสาวศรัณยา  ภู่วนิช เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2559 เวลา 12:00:57 น.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่ายที่ 1 ปีการศึกษา 2559

ปฏิทินการดำเนินงานโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่ายที่ 1 ปี 2559

ทั้งนี้ขอให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศข้างต้น รวมทั้งรายชื่อสำรองทุกคน กรอกแบบยืนยันเข้าอบรมได้ที่

https://goo.gl/forms/SO4grpWtnlACLcEp2 และกรุณาส่งเอกสารดังต่อไปนี้

สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ตามลิ้งด้านล่าง

1. หนังสือยินยอมจากผู้ปกครอง

2. หนังสือรับรองจากผู้ปกครอง และผู้อำนวยการโรงเรียน

3. หนังสือรับทราบแนวปฏิบัติ การเข้าค่ายอบรมฯ

4. สาเนาใบรับรองผลการเรียนที่ออกโดยสถานศึกษา พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง (ออกโดยโรงเรียน)

ทั้งนี้ จะต้องดาเนินการส่งเอกสารทั้งหมด ดังกล่าวข้างต้น มายัง ฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งสามารถนาส่งด้วยตนเองในวันและเวลาราชการ หรือ ทางโทรสาร ๐-๓๘๗๔-๕๘๔๗ หรือ ทาง E-mail: scsabuu@hotmail.com ภายในวันอาทิตย์ที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ก่อนเวลา ๑๖.๓๐ น. มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ทันที