ข่าวประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมค่าย 1 สอวน.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมค่าย 1 สอวน. ปีการศึกษา 2560 

ขอให้นักเรียนที่มีรายชื่อ นำเอกสารหลักฐานฉบับจริงที่ได้อัพโหลดในระบบไว้แล้ว นำส่งศูนย์อบรมในวันที่ 7 ตุลาคม 2560

ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อเข้าอบรมค่าย 1 ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อเข้าอบรมค่าย 1 ประจำปีการศึกษา 2560 

รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าอบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 ปีการศึกษา 2560


ฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131
โทรศัพท์ 0 3810 3170 (ในวันและเวลาราชการ) อีเมลแอดเดรส scsabuu@hotmail.com