ข่าวประกาศ

วิธีการสมัครเข้าร่วมโครงการ

 

 

  1. สมัครสมาชิกโดยกรอกประวัติข้อมูลส่วนตัวในเมนู เข้าร่วมโครงการ> สมัครสมาชิก
  2. เมื่อสมัครสมาชิกแล้ว เข้าสู๋ระบบ โดย รหัสประจำตัวประชาชน ส่วนรหัสผ่านคือ วันเดือนปีเกิด (เช่น วันที่ 2 มิถุนายน 2527 รหัสผ่านคือ 02061984)
  3. เมื่อเข้าสู่ระบบได้แล้ว เลือกเมนู "เลือกสนามสอบ" เลือกสนามสอบที่ท่านต้องการ โดยระบบจะแสดงค่าพื้นฐานของสนามสอบตามจังหวัดของโรงเรียนที่ท่านศึกษา ท่านสามารถเลือกสนามสอบที่ท่านต้องการแล้วกดบันทึกข้อมูล
  4. เข้าสู๋เมนู เลือกสาขาวิชาที่จะสมัคร หลังจากนั้น ระบบจะแสดงรายวิชาที่ท่านสามารถเลือกได้ ท่านเลือกวิชาที่ท่านต้องการตามลำดับ หลังจากนั้น เลือกศูนย์อบรมที่ต้องการ แล้วกดยืนยัน
  5. เลือกวิชาให้ครบตามเกณฑ์ที่ต้องการ แล้วจึงกดยืนยันข้อมูลครั้งสุดท้าย