ข่าวประกาศ

ข้อควรปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกโอลิมปิกวิชาการ สอวน. (ค่าย 1)

ข้อมูลสนามสอบโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ปีการศึกษา 2560
ตรวจสอบรหัสประจำตัวสอบ

ขอให้นักเรียนที่มีรายชื่อต่อไปนี้ กรุณาเข้าไปพิมพ์บัตรประจำตัวสอบอีกครั้ง เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล

  1. นายรพิรัตน์ จงมีสุขชัยโชค โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย
  2. นางสาวรัญชิดา ลาสา โรงเรียนชลราษฎรอำรุง

 

วิธีการพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ

ประกาศเกี่ยวกับการพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ

เนื่องจากได้ตรวจพบความผิดพลาดของการแสดงชื่อโรงเรียนของนักเรียนโรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา ทำให้แสดงชื่อโรงเรียนไม่สมบูรณ์ในบัตรประจำตัวสอบ ซึ่งขณะนี้ได้แก้ไขเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  

ดังนั้น นักเรียนที่พิมพ์บัตรประจำตัวสอบก่อนวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 เวลา 14.00 น. (โดยเฉพาะโรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา) กรุณาตรวจสอบข้อมูลในบัตรประจำตัวสอบ หากผิดพลาด ขอความกรุณาเข้าไปพิมพ์บัตรประจำตัวสอบใหม่อีกครั้ง

 

ขออภัยในความไม่สะดวก

วิธีการตรวจสอบสถานะการสมัคร

ประกาศกำหนดการเปิด

วิธีการสมัครเข้าร่วมโครงการ

 

 

  1. สมัครสมาชิกโดยกรอกประวัติข้อมูลส่วนตัวในเมนู เข้าร่วมโครงการ> สมัครสมาชิก
  2. เมื่อสมัครสมาชิกแล้ว เข้าสู๋ระบบ โดย รหัสประจำตัวประชาชน ส่วนรหัสผ่านคือ วันเดือนปีเกิด (เช่น วันที่ 2 มิถุนายน 2527 รหัสผ่านคือ 02062527)
  3. เมื่อเข้าสู่ระบบได้แล้ว เลือกเมนู "เลือกสนามสอบ" เลือกสนามสอบที่ท่านต้องการ โดยระบบจะแสดงค่าพื้นฐานของสนามสอบตามจังหวัดของโรงเรียนที่ท่านศึกษา ท่านสามารถเลือกสนามสอบที่ท่านต้องการแล้วกดบันทึกข้อมูล
  4. เข้าสู๋เมนู เลือกสาขาวิชาที่จะสมัคร หลังจากนั้น ระบบจะแสดงรายวิชาที่ท่านสามารถเลือกได้ ท่านเลือกวิชาที่ท่านต้องการตามลำดับ หลังจากนั้น เลือกศูนย์อบรมที่ต้องการ แล้วกดยืนยัน
  5. เลือกวิชาให้ครบตามเกณฑ์ที่ต้องการ แล้วจึงกดยืนยันข้อมูลครั้งสุดท้าย