ข่าวประกาศ

กำหนดการพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ

ประกาศเกี่ยวกับการชำระเงิน

เมื่อสมัครเสร็จแล้ว ขอให้พิมพ์ใบชำระเงินจากเมนู "พิมพ์ใบสมัคร" แล้วจึงนำไปชำระเงินที่เคาท์เตอร์เซอร์วิสในร้าน 7-eleven ทุกสาขา หรือเคาท์เตอร์ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา

ข้อควรระวัง  ก่อนการชำระเงิน กรุณาตรวจสอบจำนวนเงินให้ถูกต้อง (วิชาละ 100 บาท)

ขั้นตอนการสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมอบรมโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ปีการศึกษา 2562

รายชื่อศูนย์สอบคัดเลือกเข้าร่วมโครงการอบรมโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1 ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นตัวแทนศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยบูรพา สาขาคณิตศาสตร์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นตัวแทนศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยบูรพา สาขาเคมี

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 16

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 16 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นตัวแทนศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยบูรพา สาขาฟิสิกส์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นตัวแทนศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยบูรพา สาขาคอมพิวเตอร์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นตัวแทนศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยบูรพา สาขาชีววิทยา

กำหนดการโครงการอบรมโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 2 ปีการศึกษา 2561
ประชาสัมพันธ์โครงการ POSN Science Camp 2019

เนื่องด้วย มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) จะดำเนินโครงการ POSN Science Camp 2019 เพื่อคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา เป็นผู้แทนประเทศไทยไปเข้าร่วมโครงการ Asian Science Camp 2019 ในระหว่างวันที่ 28 กรกฎาคม ถึง 3 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ณ เมือง ซ่านโถว มณฑลกวางตุ้ง ประเทศจีน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2218 5243 และ 0 2252 8916

รายละเอียดการรับสมัคร สมัครเข้าร่วมโครงการ เว็บไซต์มูลนิธิ

รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 2 ปีการศึกษา 2561
แบบฟอร์มการยืนยันการเข้าร่วมอบรมค่าย 2

ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อผ่านการคัดเลือก ใช้แบบฟอร์มที่ทางศูนย์กำหนดให้ สามารถดาวน์โหลดได้ที่ หน้าอัพโหลดเอกสาร หรือเมนู ดาวน์โหลด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าอบรมค่าย 1 ประจำปีการศึกษา 2561

ขอให้นักเรียนที่มีรายชื่อดังกล่าว เข้าสู่ระบบ (ตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน 2561 เวลา 00.00 น. ถึง วันที่ 30 กันยายน 2561 เวลา 12.00 น.)  และดำเนินการตามประกาศให้สมบูรณ์ภายในกำหนดเวลา มิเช่นนั้นจะถือว่า สละสิทธิ์การเข้าร่วมอบรมค่าย 1

ดูประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าค่าย 2/2561

  1. ดูประกาศรายชื่อได้ที่นี่ คลิก
  2. รายงานตัวเพื่อยืนยันการเข้าร่วมค่าย 2/2561 ที่เว็บไซต์ http://science.buu.ac.th/posn-buu2018/ ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 ประจำปีการศึกษา 2561 ศูนย์ สอวน. ม.บูรพา
การอัพโหลดเอกสารสำเนาผลการเรียน

เนื่องจากมีนักเรียนและผู้ปกครองจำนวนไม่น้อยที่อัพโหลดเอกสารสำเนาผลการเรียนที่ไม่สมบูรณ์ ดังนั้น จึงขอสรุปแนวทางดังนี้

กำหนดการประกาศผลการคัดเลือกเข้าค่าย 1 ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยบูรพา

วิธีการพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ

ตัวอย่างกระดาษคำตอบข้อสอบแบบปรนัย ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยบูรพา

มาทำความเข้าใจกับกระดาษคำตอบข้อสอบแบบปรนัยก่อนสอบกันค่ะ ข้อสอบแบบปรนัย ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยบูรพา ทั้ง 8 สนามสอบ มีทั้งแบบฝนลง และแบบฝนไปทางขวา โดยใครได้กระดาษคำตอบแบบไหนนั้นไม่สามารถบอกได้ จึงอยากให้น้องๆ ลองไปทำความเข้าใจกันทั้ง 2 แบบ เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการสอบ ตัวอย่างกระดาษคำตอบคลิ๊ก

ประกาศเปิดแก้ไขข้อมูลรอบพิเศษ

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน คอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 14

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน คอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 14 รายละเอียดคลิ๊ก

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน เคมีโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 14

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน เคมีโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 14 รายละเอียดคลิ๊ก

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 17

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 17 รายชื่อคลิ๊ก

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 15

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 15 รายชื่อคลิ๊ก

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน คณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 15

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน คณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 15 รายชื่อคลิ๊ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ การรับสมัครคัดเลือกโอลิมปิก สอวน. ค่ายที่ 1 ปีการศึกษา 2561

ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครคัดเลือกโอลิมปิก สอวน. ค่ายที่ 1 ปีการศึกษา 2561 รายละเอียด คลิ๊ก

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 2 ปีการศึกษา 2560 สาขาวิชาเคมี

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 2 ปีการศึกษา 2560 สาขาวิชาเคมี คลิ๊กที่นี่

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 2 ปีการศึกษา 2560 สาขาวิชาคณิตศาสตร์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 2 ปีการศึกษา 2560 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คลิกที่นี่

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 2 ปีการศึกษา 2560 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 2 ปีการศึกษา 2560 คลิ๊ก

 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 2 ปีการศึกษา 2560 สาขาฟิสิกส์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 2 ปีการศึกษา 2560 สาขาฟิสิกส์ คลิกที่นี่

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 2 ปีการศึกษา 2560 สาขาชีววิทยา

สามารถดูรายชื่อได้ในเมนูดาวน์โหลดเอกสาร หัวข้อ ประกาศจากศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยบูรพา คลิ๊กที่นี่

กำหนดการอบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่ายที่ 2 ปีการศึกษา 2560

รายละเอียดกำหนดการอบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 2 ปีการศึกษา 2560

คลิ๊ก กำหนดการอบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่ายที่ 2 ปีการศึกษา 2560

รายละเอียดการเตรียมตัวเข้าค่ายอบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่ายที่ 2

คลิ๊ก การเตรียมตัวเข้าค่ายอบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่ายที่ 2

รายละเอียดตารางการอบรมในแต่ละสาขาวิชา ดังนี้

คลิ๊ก สาขาคณิตศาสตร์

คลิ๊ก สาขาคอมพิวเตอร์

คลิ๊ก สาขาเคมี

คลิ๊ก สาขาชีววิทยา

คลิ๊ก สาขาฟิสิกส์

ประกาศเปลี่ยนแปลงเกณฑ์การรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าอบรมค่าย สอวน. ชีววิทยา

มูลนิธิ สอวน. เห็นสมควรให้มีการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าอบรมค่าย 1 สอวน. ชีววิทยา

ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป รายละเอียดดังลิ้งด้านล่าง

คลิ๊ก : ประกาศเปลี่ยนแปลงเกณฑ์การรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าอบรมค่าย สอวน. ชีววิทยา

รายชื่อนักเรียนที่ยืนยันเข้าร่วมโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 2 ปีการศึกษา 2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่ายที่ 2 ปีการศึกษา 2560

ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อเข้าอบรมค่าย 2 ประจำปีการศึกษา 2560 

รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าอบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 2 ปีการศึกษา 2560

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมค่าย 1 สอวน.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมค่าย 1 สอวน. ปีการศึกษา 2560 

ขอให้นักเรียนที่มีรายชื่อ นำเอกสารหลักฐานฉบับจริงที่ได้อัพโหลดในระบบไว้แล้ว นำส่งศูนย์อบรมในวันที่ 7 ตุลาคม 2560

ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อเข้าอบรมค่าย 1 ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อเข้าอบรมค่าย 1 ประจำปีการศึกษา 2560 

รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าอบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 ปีการศึกษา 2560

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่ายที่ 2 ปีการศึกษา 2559
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่ายที่ 2 ปีการศึกษา 2559

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่ายที่ 2 ปีการศึกษา 2559

ทั้งนี้ขอให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศข้างต้น รวมทั้งรายชื่อสำรองทุกคน ดาวน์โหลดเอกสารได้ตามลิ้งด้านล่าง

1. แบบยืนยันเข้าอบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่ายที่ 2

2. กำหนดการอบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่ายที่ 2

3. ระเบียบ  แนวปฏิบัติ การเข้าค่ายอบรมค่าย 2

4. แผนที่อาคารจัดพิธีเปิดโครงการฯ

ทั้งนี้ จะต้องดาเนินการส่งเอกสารทั้งหมด ดังกล่าวข้างต้น มายัง ฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งสามารถนาส่งด้วยตนเองในวันและเวลาราชการ หรือ ทางโทรสาร 0-3874-5847 หรือ ทาง E-mail: scsabuu@hotmail.com ภายในวันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ก่อนเวลา 16.30 น. มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ทันที

(รอบเพิ่มเติม) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่ายที่ 1 ปี 59
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่ายที่ 1 ปีการศึกษา 2559

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่ายที่ 1 ปีการศึกษา 2559

ปฏิทินการดำเนินงานโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่ายที่ 1 ปี 2559

ทั้งนี้ขอให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศข้างต้น รวมทั้งรายชื่อสำรองทุกคน กรอกแบบยืนยันเข้าอบรมได้ที่

https://goo.gl/forms/SO4grpWtnlACLcEp2 และกรุณาส่งเอกสารดังต่อไปนี้

สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ตามลิ้งด้านล่าง

1. หนังสือยินยอมจากผู้ปกครอง

2. หนังสือรับรองจากผู้ปกครอง และผู้อำนวยการโรงเรียน

3. หนังสือรับทราบแนวปฏิบัติ การเข้าค่ายอบรมฯ

4. สาเนาใบรับรองผลการเรียนที่ออกโดยสถานศึกษา พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง (ออกโดยโรงเรียน)

ทั้งนี้ จะต้องดาเนินการส่งเอกสารทั้งหมด ดังกล่าวข้างต้น มายัง ฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งสามารถนาส่งด้วยตนเองในวันและเวลาราชการ หรือ ทางโทรสาร ๐-๓๘๗๔-๕๘๔๗ หรือ ทาง E-mail: scsabuu@hotmail.com ภายในวันอาทิตย์ที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ก่อนเวลา ๑๖.๓๐ น. มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ทันที


ฝ่ายเสริมสร้างการเรียนรู้ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131
โทรศัพท์ 0 3810 3170 (ในวันและเวลาราชการ) อีเมลแอดเดรส scsabuu@hotmail.com