การขอรับน้ำกรองคุณภาพสูง ให้ดาวน์โหลด  แบบฟอร์ม ARIL-F27 แบบคำขอใช้บริการน้ำกรองบริสุทธิ์สูงสำหรับบุคคลากรคณะวิทยาศาสตร์ฟอร์ม   ในเมนูดาวน์โหลด 

กรอกรายละเอียด ชำระค่าบริการที่ ฝ่ายการเงินอาคาร SD-ชั้น 5 แล้วนำเอกสารตังกล่าวมาส่งที่สำนักงาน พร้อมนำถังบรรจุน้ำมาด้วย

 

 

   (ถ้าส่งเอกสารวันนี้ ได้รับน้ำกรองชนิด Type I และ Type II ในวันต่อไป เวลา 13.00 น./ น้ำกรองชนิด RO รับได้ทันที)

 

BetFair F.BetRoll UK Bookies
Top United Kingdom Bookmakers http://betroll.co.uk/