WebHostingLab

 ประชาสัมพันธ์ 

Update! <24 ตุลาคม  พ.ศ. 2562>

      ทางห้องปฏิบัติการทราบถึงความต้องการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ของน้องๆ จึงมีการอนุญาตเป็นกรณีพิเศษ

น้องๆที่มีความประสงค์จะใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ด้วยตนเอง สามารถส่งเอกสาร ARIL-F06 และรอรับรหัสสำหรับเข้าจองเครื่องได้ภายใน 3 วันทำการ

โดยทางห้องปฏิบัติการจะแจ้งให้มาส่งเอกสารขอสนับสนุนค่าบริการอีกครั้งค่ะ

เอกสาร  ARIL-F06 แบบฟอร์มขอใช้บริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ สามารถดาวน์โหลดได้จากเมนูดาวน์โหลดค่ะ 

--------------------------------

แจ้งข่าว 

     ประกาศจากคณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง "การสนับสนุนค่าใช้บริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์" 
ประกาศฉบับเต็มโปรดอ่านโดยการ 
คลิกที่นี่  หรือเข้าที่ http://bit.ly/waivesif

สำคัญมากทุกคนต้องอ่าน เนื่องจากจะมีผลต่อระบบหนี้สินของนิสิต และการจบการศึกษาของนิสิต  

 

******************************************************************************

 

 เครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่งดให้บริการ Update! <9 สิงหาคม พ.ศ. 2561>

 

    - เครื่อง HPLC water 600 (สามารถใช้เครื่อง HPLC Agilent Technology infinity II 1260 แทนได้ค่ะ)

ยังไม่มีกำหนดการซ่อม เนื่องจากยังหาอะไหล่ของ mainboard ไม่ได้)

      

*********************************************************************************

  

    เพื่อให้ใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้น ตอนนี้เรามี มี Facebook Fanpage แล้วจ้าาา ขอเชิญ กดติดตาม ได้ที่ 


    https://www.facebook.com/prsif/  หรือ คลิกที่นี่

 

โดยข่าวประชาสัมพันธ์ อบรม / แจ้งให้บริการ/ ปิดให้บริการ / ไฟดับ จะ update ให้ทราบผ่าน Fanpage เรื่อยๆนะคะ  

 

สำหรับการจองใช้เครื่องมือ ยังต้องจอง online ผ่าน web site เหมือนเดิมนะคะ ไม่สามารถจองผ่าน Fanpage ได้ค่ะ

 

 

 

 หน่วยบริการนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ (SIF)

       คณะวิทยาศาสตร์จึงได้จัดตั้งหน่วยบริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์กลางขึ้น ปี 2556 โดยใช้พื้นที่อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ชั้น 6 โดยจะจัดซื้อ ดูแล และให้บริการเช่น เครื่องมือกลุ่มโครมาโตกราฟฟี (Chromatography) กลุ่มสเปกโทรสโกปี (Spectroscopy) กลุ่มชีววิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ (Life science) กลุ่มวัสดุศาสตร์ (Material science) กลุ่มซอฟท์แวร์ (Software) และกลุ่มอื่นๆ ที่คณะกรรมการหน่วยฯ และคณะกรรมการประจำคณะเห็นชอบ โดยให้บริการแบบ ยกเว้นค่าบริการสำหรับการใช้ในการสอนรายวิชาปฏิบัติการในหลักสูตรของคณะวิทยาศาสตร์ และในอัตราที่มีส่วนลดพิเศษ และมียกเว้นค่าบริการในวงเงินตามประเภทของผู้ใช้งานสำหรับการใช้งานสาหรับโครงงานวิทยาศาสตร์ ปัญหาพิเศษ หรือโครงการวิจัย ของบุคลากร และนิสิตของคณะวิทยาศาสตร์ ตามที่คณะกรรมการประจำคณะกำหนด

       ต่อมาในปี 2558 มีมติให้เปลี่ยนชื่อหน่วยบริการเป็น "หน่วยบริการนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ (Science innovation facility)" โดยแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภา ตั้งเตรียมจิตมั่น เป็นประธานหน่วยบริการนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ หลังจากนั้นได้จัดทำโครงการบริการวิชาการเพื่อรับวิเคราะห์ทดสอบตัวอย่างให้กับบุคคลภายในและภายนอก รวมถึงการให้บริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ขั้นสูงให้กับนักวิจัย อาจารย์ นิสิตปริญญาตรี โท และเอก

เป้าหมาย

       1. มีเครื่องมือวิทยาศาสตร์ขั้นสูงและซอฟท์แวร์เพื่อการวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ที่เพียงพอและทันสมัย ให้บริการสาหรับการเรียนการสอน และการวิจัย ที่สะดวก รวดเร็วและมีระบบ

       2. ลดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ การดูแล และการรักษา เครื่องมือวิทยาศาสตร์ขั้นสูง

       3. เป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเรียนการสอน และการวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับสังคม ในภูมิภาคตะวันออก และประเทศ

       4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางด้านวิชาการและการวิจัย กับหน่วยงานภายในและภายนอกมากขึ้น

ปฏิทินกิจกรรมหน่วย
เวลาการให้บริการ

วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.
หยุดวันนักขัตฤกษ์

ติดต่อ-สอบถาม

หน่วยบริการนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์
ชั้น 6 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 
โทร 038-103185 เบอร์ภายใน 7535
Email:   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

BetFair F.BetRoll UK Bookies
Top United Kingdom Bookmakers http://betroll.co.uk/