WebHostingLab

 

 

 waiveSIF

 

 BML

 


 ประชาสัมพันธ์ 

SIF Update : 27 กันยายน 2564

ห้องปฏิบัติการเปิดให้บริการตามปกติแล้วค่ะ
หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ
หน่วยบริการนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ / ห้องปฏิบัติการชีวภาพและจุลชีววิทยา โทร 038-102-222 ต่อ 7549
ห้องปฏิบัติการเครื่องมือวิจัยขั้นสูง 038-102-222 ต่อ 7535 หรือ 038-103185
ในวันและเวลาราชการค่ะ

 

 

 

SIF Update : 23 มิถุนายน 2564

 

  • แผนผังกระบวนการทำงานสำหรับผู้ขอรับบริการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ด้วยตนเองรายใหม่ (กรณีสอนใช้งานโดยนักวิทยาศาสตร์) คลิ๊กที่นี่ 
  • แผนผังกระบวนการทำงานสำหรับผู้ขอรับบริการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ด้วยตนเองรายใหม่ (กรณีศึกษาด้วยตนเองผ่านวิดีโอสาธิต) คลิ๊กที่นี่
  • แผนผังกระบวนการทำงานการจองใช้งานเครื่องมือวิทยาศาสตร์ คลิ๊กที่นี่

 

 

 

[SIF Update : 19 เมษายน 2564]

 

[SIF Update : 3 กุมภาพันธ์ 2564]

ห้องปฏิบัติการเปิดให้บริการใช้เครื่องมืด้วยตนเอง แล้วค่ะ  ภายในมาตรการการควบคุม เฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

 

สรุปอย่างส้นๆ 1. ทำเรื่องขอเข้าภายในอาคาร
2. จองเครื่องมือวิทยาศาสตร์ผ่าน e-mail
3. เข้าใช้งานโดยปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ

 

ขอให้น้องๆ ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติอย่างเคร่งครัดด้วยนะคะ

 

* ในช่วงแรกจะอนุญาตเฉพาะผู้ที่เคยส่งใบขอใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์เดิมเท่านั้น ยังไม่อนุญาตให้ผู้ขอใช้รายใหม่เข้าใช้บริการค่ะ
 
รายละเอียดแบบ ยาว อ่านได้ที่ นี่ https://www.facebook.com/ARILSIF

 

--------------------------------------------------------------------------

  

BML Update <13 กรกฏาคม 2563>

      โปรดศึกษาแนวปฏิบัติก่อนเข้าใช้บริการ "คลิ๊กที่นี่"
ฺBML1

 

 

 

SIF Update <23 มีนาคม 2563>
waiveSIF01


BML Update! <13 ธันวาคม พ.ศ. 2562>

 

      แบบฟอร์มขอใช้เครื่องมือวิทยาศาสต์ ห้องปฏิบัติการทางชีวภาพและจุลชีววิทยามีการเปลี่ยนแปลง

ขอให้น้องๆใช้แบบฟอร์มใหม่ โดยสามารถดาวน์โหลดได้จากหน้า ดาวน์โหลด -> แบบฟอร์ม

หรือที่ http://bit.ly/BML-F01-R02  วิธีสังเกตว่าแบบฟอร์มเป็นแบบใหม่หรือยัง ขอให้ดูด้านล่างตรงมุมซ้ายมือ

จะเขียนว่า BML-F01 Rev.02 (13-2-2563)


--------------------------------

 

ARIL Update <30 มกราคม พ.ศ. 2563>

    

donot

 

 

ARIL Update! <13 ธันวาคม พ.ศ. 2562>

      ขอให้น้องๆที่ขอใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ และยังไม่ได้ส่งเอกสาร "ใบคำขอสนับสนุนขอสนับสนุนค่าบริการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์"

สามารถดาวน์โหลดได้จากเมนูดาวน์โหลด หรือ http://bit.ly/SIF-C-01 ค่ะ และขอให้อ่านประกาศด้านล่างด้วยค่ะ

--------------------------------

SIF Update <13 ธันวาคม พ.ศ. 2562>

     ประกาศจากคณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง "การสนับสนุนค่าใช้บริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2562" 
ประกาศฉบับเต็มโปรดอ่านโดยการ 
คลิกที่นี่  หรือเข้าที่ http://bit.ly/waivesif2562

สำคัญมากทุกคนต้องอ่าน เนื่องจากจะมีผลต่อระบบหนี้สินของนิสิต และการจบการศึกษาของนิสิต  

 

******************************************************************************

 

 เครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่งดให้บริการ Update! <9 สิงหาคม พ.ศ. 2561>

 

    - เครื่อง HPLC water 600 (สามารถใช้เครื่อง HPLC Agilent Technology infinity II 1260 แทนได้ค่ะ)

ยังไม่มีกำหนดการซ่อม เนื่องจากยังหาอะไหล่ของ mainboard ไม่ได้)

      

*********************************************************************************

  

    เพื่อให้ใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้น ตอนนี้เรามี มี Facebook Fanpage แล้วจ้าาา ขอเชิญ กดติดตาม ได้ที่ 


    ARIL       BML

 

โดยข่าวประชาสัมพันธ์ อบรม / แจ้งให้บริการ/ ปิดให้บริการ / ไฟดับ จะ update ให้ทราบผ่าน Fanpage เรื่อยๆนะคะ  

 

สำหรับการจองใช้เครื่องมือ ยังต้องจอง online ผ่าน web site เหมือนเดิมนะคะ ไม่สามารถจองผ่าน Fanpage ได้ค่ะ

 

 

 

 หน่วยบริการนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ (SIF)

       คณะวิทยาศาสตร์จึงได้จัดตั้งหน่วยบริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์กลางขึ้น ปี 2556 โดยใช้พื้นที่อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ชั้น 6 โดยจะจัดซื้อ ดูแล และให้บริการเช่น เครื่องมือกลุ่มโครมาโตกราฟฟี (Chromatography) กลุ่มสเปกโทรสโกปี (Spectroscopy) กลุ่มชีววิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ (Life science) กลุ่มวัสดุศาสตร์ (Material science) กลุ่มซอฟท์แวร์ (Software) และกลุ่มอื่นๆ ที่คณะกรรมการหน่วยฯ และคณะกรรมการประจำคณะเห็นชอบ โดยให้บริการแบบ ยกเว้นค่าบริการสำหรับการใช้ในการสอนรายวิชาปฏิบัติการในหลักสูตรของคณะวิทยาศาสตร์ และในอัตราที่มีส่วนลดพิเศษ และมียกเว้นค่าบริการในวงเงินตามประเภทของผู้ใช้งานสำหรับการใช้งานสาหรับโครงงานวิทยาศาสตร์ ปัญหาพิเศษ หรือโครงการวิจัย ของบุคลากร และนิสิตของคณะวิทยาศาสตร์ ตามที่คณะกรรมการประจำคณะกำหนด

       ต่อมาในปี 2558 มีมติให้เปลี่ยนชื่อหน่วยบริการเป็น "หน่วยบริการนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ (Science innovation facility)" โดยแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภา ตั้งเตรียมจิตมั่น เป็นประธานหน่วยบริการนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ หลังจากนั้นได้จัดทำโครงการบริการวิชาการเพื่อรับวิเคราะห์ทดสอบตัวอย่างให้กับบุคคลภายในและภายนอก รวมถึงการให้บริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ขั้นสูงให้กับนักวิจัย อาจารย์ นิสิตปริญญาตรี โท และเอก

เป้าหมาย

       1. มีเครื่องมือวิทยาศาสตร์ขั้นสูงและซอฟท์แวร์เพื่อการวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ที่เพียงพอและทันสมัย ให้บริการสาหรับการเรียนการสอน และการวิจัย ที่สะดวก รวดเร็วและมีระบบ

       2. ลดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ การดูแล และการรักษา เครื่องมือวิทยาศาสตร์ขั้นสูง

       3. เป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเรียนการสอน และการวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับสังคม ในภูมิภาคตะวันออก และประเทศ

       4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางด้านวิชาการและการวิจัย กับหน่วยงานภายในและภายนอกมากขึ้น

ปฏิทินกิจกรรมหน่วย
เวลาการให้บริการ

วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.
หยุดวันนักขัตฤกษ์

ติดต่อ-สอบถาม

หน่วยบริการนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์
ชั้น 6 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 
โทร 038-102222 ต่อ 7549
หมายเลขภายในมหาวิทยาลัยบูรพา 7549
Email:   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ห้องปฏิบัติการเครื่องมือวิจัยขั้นสูง
โทร 038-103185
หมายเลขภายในมหาวิทยาลัยบูรพา 7535

 

แผนที่การเดินทาง Click

BetFair F.BetRoll UK Bookies
Top United Kingdom Bookmakers http://betroll.co.uk/