WebHostingLab
 ประชาสัมพันธ์ 

Update! <-9 ตุลาคม พ.ศ. 2561>

   

       แจ้งปิดให้บริการห้องปฏิบัติการวิจัยขั้นสูง หน่วยบริการนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ (CL ชั้น 6)

ในวันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน 2561 เนื่องจากนักวิทาศาสตร์เข้าร่วมอบรมความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ

-------------------------------------------------------------------------------------------

       ทางห้องปฏิบัติการวิจัยขั้นสูงได้มีการกำหนดรหัสผู้ใช้ (รหัสโครงการ) ใหม่เป็น 6 หลักจากเดิม 5 หลัก

 

ขอให้ท่านตรวจสอบรหัสใหม่ (จากหัวข้อ "ตรวจสอบคำขอหมดอายุ" ) ก่อนทำการจองใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์

และขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ

 

        แจ้งเพิ่มเติม เนื่องจากขณะนี้ หมายเลขโทรศัพท์ที่ตึก Central laboratory ขัดข้อง อยู่ระหว่างการดำเนินการซ่อมแซม

หากท่านต้องการติดต่อห้องปฏิบัติการ สามารถติดต่อได้ทาง Inbox ของ Fanpage Facebook : https://www.facebook.com/prsif/

หรือทางอีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   (ตอบกลับภายใน 24 ชั่วโมง) ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ

 

******************************************************************************

 

 เครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่งดให้บริการ Update! <9 สิงหาคม พ.ศ. 2561>

 

    - เครื่อง HPLC water 600 (สามารถใช้เครื่อง HPLC agilent technology 1260 แทนได้ค่ะ / อยู่ระหว่างดำเนินการซ่อมเครื่องมือ)

      

*********************************************************************************

  

    เพื่อให้ใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้น ตอนนี้เรามี มี Facebook Fanpage แล้วจ้าาา ขอเชิญ กดติดตาม ได้ที่ 


    https://www.facebook.com/prsif/  หรือ คลิกที่นี่

 

โดยข่าวประชาสัมพันธ์ อบรม / แจ้งให้บริการ/ ปิดให้บริการ / ไฟดับ จะ update ให้ทราบผ่าน Fanpage เรื่อยๆนะคะ  

 

สำหรับการจองใช้เครื่องมือ ยังต้องจอง online ผ่าน web site เหมือนเดิมนะคะ ไม่สามารถจองผ่าน Fanpage ได้ค่ะ

 

 

 

 หน่วยบริการนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ (SIF)

       คณะวิทยาศาสตร์จึงได้จัดตั้งหน่วยบริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์กลางขึ้น ปี 2556 โดยใช้พื้นที่อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ชั้น 6 โดยจะจัดซื้อ ดูแล และให้บริการเช่น เครื่องมือกลุ่มโครมาโตกราฟฟี (Chromatography) กลุ่มสเปกโทรสโกปี (Spectroscopy) กลุ่มชีววิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ (Life science) กลุ่มวัสดุศาสตร์ (Material science) กลุ่มซอฟท์แวร์ (Software) และกลุ่มอื่นๆ ที่คณะกรรมการหน่วยฯ และคณะกรรมการประจำคณะเห็นชอบ โดยให้บริการแบบ ยกเว้นค่าบริการสำหรับการใช้ในการสอนรายวิชาปฏิบัติการในหลักสูตรของคณะวิทยาศาสตร์ และในอัตราที่มีส่วนลดพิเศษ และมียกเว้นค่าบริการในวงเงินตามประเภทของผู้ใช้งานสำหรับการใช้งานสาหรับโครงงานวิทยาศาสตร์ ปัญหาพิเศษ หรือโครงการวิจัย ของบุคลากร และนิสิตของคณะวิทยาศาสตร์ ตามที่คณะกรรมการประจำคณะกำหนด

       ต่อมาในปี 2558 มีมติให้เปลี่ยนชื่อหน่วยบริการเป็น "หน่วยบริการนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ (Science innovation facility)" โดยแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภา ตั้งเตรียมจิตมั่น เป็นประธานหน่วยบริการนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ หลังจากนั้นได้จัดทำโครงการบริการวิชาการเพื่อรับวิเคราะห์ทดสอบตัวอย่างให้กับบุคคลภายในและภายนอก รวมถึงการให้บริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ขั้นสูงให้กับนักวิจัย อาจารย์ นิสิตปริญญาตรี โท และเอก

เป้าหมาย

       1. มีเครื่องมือวิทยาศาสตร์ขั้นสูงและซอฟท์แวร์เพื่อการวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ที่เพียงพอและทันสมัย ให้บริการสาหรับการเรียนการสอน และการวิจัย ที่สะดวก รวดเร็วและมีระบบ

       2. ลดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ การดูแล และการรักษา เครื่องมือวิทยาศาสตร์ขั้นสูง

       3. เป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเรียนการสอน และการวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับสังคม ในภูมิภาคตะวันออก และประเทศ

       4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางด้านวิชาการและการวิจัย กับหน่วยงานภายในและภายนอกมากขึ้น

ปฏิทินกิจกรรมหน่วย
เวลาการให้บริการ

วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.
หยุดวันนักขัตฤกษ์

ติดต่อ-สอบถาม

หน่วยบริการนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์
ชั้น 6 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 
โทร 038-103185 เบอร์ภายใน 7535
Email:   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

BetFair F.BetRoll UK Bookies
Top United Kingdom Bookmakers http://betroll.co.uk/