เครื่องหักมีดกระจก (Knife maker)
เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการหักกระจกเพื่อใช้ในการทำมีดกระจกสำหรับตัดตัวอย่างด้วยเครื่องตัดตัวอย่าง (Ultramicrotome)
BetFair F.BetRoll UK Bookies
Top United Kingdom Bookmakers http://betroll.co.uk/