รายการ หน่วยงาน/ บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ หน่วยงาน/ บุคลากร
มหาวิทยาลัยบูรพา
หน่วยงาน/ บุคคลนอก
มหาวิทยาลัย
Scanning Electron Microscope (SEM)
1. การเตรียมตัวอย่างสำหรับ SEM      
 • การเตรียมตัวอย่างปกติ (ต่อตัวอย่าง)
700 1,000 1,500
 • ค่าเคลือบตัวอย่าง (ต่อครั้ง)
     
  • เคลือบทอง
300 500 700
  • เคลือบคาร์บอน
300 500 700
 • ค่า critical point dry (ต่อครั้ง)
300 500 800
2. การใช้กล้อง SEM (ต่อชั่วโมง)      
 • SE, BE, VPSE detector
500 1,000 1,500
 • X-ray detector
800 1,500 2,000
3.print ภาพด้วยกระดาษ thermal paper 50 80 100
 
Transmission Electron Microscope (TEM)
1. การเตรียมตัวอย่างทางชีวภาพ      
 • การฝังตัวอย่างในพลาสติก (1 sample ไม่เกิน 10 block)
700 1,200 2,500
 • semithin section (1 block = 3 slides)
200 300 500
 • ultrathin section (1 block = 3 grides, ถ้าใช้ supported grid เพิ่ม grid ละ 100 บาท)
300 500 1,000
2. การเตรียมตัวอย่างบน formvar coated grid      
 • ไม่ต้องย้อม
150 250 450
 • negative stain
200 300 500
3. การเตรียมตัวอย่างสำหรับ holey carbon coated grid 300 400 500
4. การใช้กล้อง TEM (ต่อชั่วโมง) 500 1,000 1,500
5.การให้บริการเครื่อง ultramicrotome (ต่อชั่วโมง) 50 - -
6.ถ่ายภาพลง negative film พร้อมล้าง (ต่อ film) 150 200 250
 
Optical microscope
1. Bright field & DIC light microscopes * 200 500
2. Fluorescence microscope * 500 1,000
 
หมายเหตุ

- ทั้งนี้ราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- เครื่องหมาย (-) หมายถึงงดให้บริการ และ (*) หมายถึงให้บริการโดยคิดค่าใช้บริการ

 
BetFair F.BetRoll UK Bookies
Today 49
This week 187
This month 517
All days 12277
Your IP10.5.1.62
User Online 0
Guest Online 3
Top United Kingdom Bookmakers http://betroll.co.uk/