วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

Follow Us :

j4l2m93 online casino sites

WebHostingLab

 วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา

วารสารวิทยาศาสตร์บูรพาเป็นวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล ASEAN Citation Index (ACI) เป็นวารสารกลุ่มที่ 1 หรือวารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และได้รับการรับรองให้เป็นวารสารวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชาติจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ทั้งยังเป็นวารสารวิชาการระดับชาติกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ยอมรับให้เป็นวารสารสำหรับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยของผู้รับทุนปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) \ในหลักสูตรกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

"ประกาศสำหรับผู้ที่สนใจส่งบทความเพื่อเข้ารับการพิจารณาในวารสารวิทยาศาสตร์บูรพาในระหว่างเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม พ.ศ. 2560 จะใช้เวลาในการดำเนินการยาวนานมากขึ้นเนื่องจากมีจำนวนบทความที่อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาจำนวนมาก"

 

ติดต่อ-สอบถาม

ฝ่ายจัดการและเลขานุการ วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา
คุณรังสิมา สูตรอนันต์
โทรศัพท์. 038-103034
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131

BetFair F.BetRoll UK Bookies
Top United Kingdom Bookmakers http://betroll.co.uk/