การศึกษาเปรียบเทียบผลผลิตหอยแมลงภู่ที่เลี้ยงด้วยวิธีแขวนแบบแพเชื้่อกเดี่ยว และแพเชือกถัก บริเวณ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

ปุญชรัสมิ์ ก่อเจริญวัฒน์

Abstract


รายละเอียดใน Full Text : PDF

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.