กระแสน้ำบริเวณบ้านแหลมศอก จ.ตราด ในฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ

อนุกูล บูรณประทีปรัตน์, ภาณุ แช่มชื่น

Abstract


ได้ทำการตรวจวัดกระแสน้ำและระดับน้ำบริเวณบ้านแหลมศอกจังหวัดตราดในระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2555 ซึ่งตรงกับช่วงฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่ากระแสน้ำขึ้นน้ำลงบริเวณนี้มีทิศทางในแนวตะวันตกเฉียงเหนือ-ตะวันออกเฉียงใต้ โดยช่วงน้ำขึ้นกระแสน้ำจะไหลไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือด้วยความเร็วสูงสุดในช่วง 13.6 – 20.2 เซนติเมตรต่อวินาที และช่วงน้ำลงกระแสน้ำจะไหลไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ด้วยความเร็วสูงสุดในช่วง 19.3 – 23.9 เซนติเมตรต่อวินาที ค่าระดับน้ำที่เปลี่ยนแปลงในรอบวันแสดงให้เห็นว่าน้ำขึ้นน้ำลงบริเวณนี้                   เป็นชนิดน้ำเดี่ยวและความสัมพันธ์ระหว่างระดับน้ำและกระแสน้ำขึ้นน้ำลงแสดงให้เห็นว่าเป็นคลื่นน้ำขึ้นน้ำลง               ชนิดคลื่นนิ่ง (standing wave) กระแสน้ำสุทธิไหลไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางตะวันออกด้วยความเร็ว             ในช่วง 2.7 – 3.2 เซนติเมตรต่อวินาที


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.